Sociaal ondernemer Jeremy, auteur van 'The Carbon War' en 'Half Gone', is de oprichter en non-executive chairman van Solarcentury en oprichter en chairman van SolarAid, een Afrikaanse 'solar lighting' liefdadigheidsinstelling opgebouwd met Solarcentury winsten. Daarnaast schrijft Jeremy, "Britain's most respected green energy boss" volgens The Observer, voor media als The Guardian, The Financial Times en Sublime Magazine. Hij was de eerste 'Hillary Laureate for International Leadership on the Climate Change'; een 'CNN Principal Voice'; en 'ondernemer van het jaar' bij de New Energy Awards. Hij is gastdocent 'Business & Environment' aan de universiteiten van Oxford, Cambridge en St. Gallen. 

Lees ons interview met Jeremy Leggett

Bekijk twee video-interviews van Nederlandse media

Thierry Lepercq is de voorzitter van Solairedirect. Hij is verantwoordelijk voor het zonne-energie-centrale programma en financiële pakketten en draagt et zijn expertise bij aan de creatie en ontwikkeling van ondernemingen in de technologie sector, financial engineering en samenwerkingen & fusie-onderhandelingen. Na een carrière in merchant banking, gespecialiseerd op het gebied van high-tech (Bankers Trust, Banque Arjil, Oddo), richtte hij in 1999 NetsCapital op; de eerste financiële instelling gespecialiseerd in technologie bedrijven. Dit werd in 2003 gevolgd door de oprichting van Novatio partners, een specialistisch adviesbureau gericht op innovaties in de energiesector. Zo was hij verantwoordelijk voor de coördinatie van de werkzaamheden van het Reseau Innovatie Energie netwerk dat hoge energie specialisten en venture capitalists samengebracht.

Prof. Dr.-Ing. Michael Sterner works as professor for energy storage and renewable energy systems at the Technical University of Applied Sciences in Regensburg in Germany. He is teaching renewable energy, energy economics, solar energy, renewable energy integration and energy storage. Before he was head of energy systems and energy economy at the Fraunhofer-Institute for Wind Energy and Energy System Technology, were he invented a new storage technology together with colleagues: Power-to-Gas. Meanwhile, various industry companies like E-ON and Audi have adopted the concept and built demo plants in MW scale. 
He works for the German Electrotechnical Society (VDE), is a co-autor for the Special Report on Renewable Energy (SRREN) in IPCC and consulting the German government on the “Energiewende” – the transformation of energy systems. He is as well in the scientific committee of the Eurosolar IRES (Int. Renewable Energy Storage Conference) and the Energy Storage Conference Düsseldorf. 

Wim Sinke.jpg

Wim Sinke studeerde experimentele natuurkunde aan de Universiteit van Utrecht en deed zijn PhD onderzoek aan het FOM-Instituut voor Atomische en Moleculaire Natuurkunde (AMOLF) in Amsterdam (PhD in 1985). Na zijn werk als bezoekend onderzoeker aan het Hitachi Central Research Laboratory in Tokyo, en daarop volgend zijn werk bij Amolf, ging Sinke in 1990 aan het werk bij ECN. Momenteel werkt Wim Sinke part-time als: Programma Ontwikkelings Manager bij ECN Zonne-energie, Directeur bij TKI Zonne-energie,professor aan de Universiteit van Amsterdam, onderzoeker en adviseur bij AMOLF en voorzitter van het European Photovoltaic Technology Platform. Alles wat Wim Sinke vanaf 1980 op professioneel gebied heeft gedaan was gerelateerd aan zonne-energie.

ECN.jpg
Peter Segaar.jpg

Peter Segaar, gepromoveerd bioloog, huurder en al sinds 2000 in het bezit van vier zonnepanelen (later uitgebreid), voert sinds 2004 de onafhankelijke website Polder PV. Hier publiceert hij naast kritische analyses regelmatig gedetailleerd en in grafiek vorm gepresenteerd cijfermateriaal over marktontwikkelingen in Nederland en in het buitenland. Segaar heeft in maart 2012 een vierde marktanalyse gepubliceerd bij Solarplaza, over de PV-markt in België.

Polder PV.jpg

Edwin Koot is sinds 1994 actief in de zonne-energie. Met de oprichting van zijn bedrijf Solarplaza in 2004 is Edwin begonnen met de opbouw van een breed informatieplatform gericht op de nationale en internationale zonne-energie markt en de verdere uitbreiding van zijn grote netwerk aan contacten en relaties. Met het organiseren van conferenties in binnen- en buitenland, handelsreizen naar grote productiefaciliteiten, het uitbrengen van diepgaande marktrapporten en het mogelijk maken van nieuwe handelscontacten heeft Solarplaza zich gevestigd als een belangrijke speler in de PV wereld.

Chris Goemans.jpg

Als fanatiek zeezeiler heeft Chris Goemans de tomeloze en soms genadeloze energie van zon, wind en water als geen ander leren kennen. Chris Goemans is opgegroeid in een echt ‘olienest’, en trof zichzelf na een studie in Delft en oprichter van diverse start-ups aan in Engeland als directeur van een Zwitserse plastic fabriek. Met de Zwitserse aandacht voor duurzame productie en omringd door een prachtig landschap met veel windmolens is zijn duurzame energie-visie ontstaan, met speciale aandacht voor zonne-energie. Chris heeft een technische achtergrond en bezit een sterk commerciële intuïtie. Dit maakt dat hij de ideale brug kan slaan tussen duurzame technieken en winstgevende oplossingen.

'Al sinds 2010 hebben we positieve business cases voor de meerderheid van onze zakelijke Nederlandse PV projecten' - Solarplaza Interview met Chris Goemans

TheBlueDeal.jpg
Michel Chatelin.jpg

Michel (1965) startte zijn carrière in 1994 bij Trenité Van Doorne, vervolgde zijn carrière bij Steins Bisschop Meijburg & Co. en is sinds 2002 partner bij Eversheds in de Praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam. Hij voert een brede mededingingsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke praktijk in de private en publieke sector met een speciale focus op energietransitie en innovatie. Michel heeft ruime ervaring met het adviseren van nationale en internationale cliënten met betrekking tot alle aspecten van in mededingings- en aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en energierecht. Hij staat regelmatig gemeentes en provincies bij alsmede afval-en energiebedrijven, instellingen in de gezondheidszorg en woningcorporaties.

'In alle toekomst scenario’s speelt zonne energie een centrale rol in onze toekomstige energievoorziening.'  - Solarplaza Interview met Michel Chatelin

TheBlueDeal.jpg

Paul is mede-oprichter van The Sustainables en heeft zich de afgelopen 4 jaar volledig gewijd aan het toegankelijk maken van duurzame energie voor consumenten in Nederland.
In 2010 deed hij uitvoerig onderzoek naar de drempels die grootschalige uitrol van de-centrale energie in Nederland in de wegstonden. Op basis van die inzichten ontwikkelde hij het nieuwe energie concept WeGenerate samen met Stichting Doen en Tendris. Vervolgens richtte hij samen met zijn zakenpartner Jan-Roelof Stiensta The Sustainables B.V. op. Met als belangrijkste doel het toegankelijk maken van de-centrale energie in Nederland voor het grote publiek. Inmiddels heeft het team van The Sustainables direct bijgedragen aan de verkoop van meer dan 10.000 zonne-energy systemen in Nederland. Dit is gerealiseerd door het oprichten van Oskomera Home Solar, het aanbieden van offertes op maat op afstand en het op de markt brengen van innovatieve zonne-energie oplossingen zoals ‘IKZEGZON’ in samenwerking met De Nederlandse Energiemaatschappij.  Op dit moment helpt The Sustainables aanbieders van Zonne-energiesystemen met het opschalen van verkoopvolumes door het verzorgen van het we het gehele proces van lead-tot-order. Daarnaast wordt via de consultancy tak ondersteuning geboden aan bestaande en nieuwe markpartijen in het oplossen van strategische vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en het ontwikkelen van duurzame business concepten.
Paul studeerde in Delft en begon zijn carrière bij KPN, waarna hij 5 jaar bij McKinsey & Company werkte.

'200.000 consumenten PV systemen per jaar in 2015' - Solarplaza Interview met Paul van den Hout

Ron Verschoor.jpg

Ron Verschoor, een van de twee uitvoerende directeuren van Zonnegrond, tevens aandeelhouder is vanuit de sport (speler/trainer tennis) doorgegroeid naar gerespecteerd ondernemer.
Ron Verschoor is oprichter van De Hypotheekwinkel, De Verzekeringswinkel en Hal Makelaardij, later ondergebracht in het bedrijf “De Financiële Wereld”. De 10 vestigingen van De Hypotheekwinkel (NH) zijn samen met de 3 kantoren van Hal Makelaardij en De verzekeringswinkel  uitgegroeid tot een zeer bekende financieel specialist in Noord Holland. In 2007 heeft hij de onderneming overgedaan aan zijn medevennoten.
HollandsGrond (opgericht 2010) zorgt dat particulieren waardevolle grond kunnen kopen en die grond wordt tussentijds door de eigenaren terug verhuurt aan een agrariër. Een deel van de oogst wordt geschonken aan voedselbanken.
De link naar Zonnegrond is ontstaan door de overeenkomstige gedachte hoe vanuit grondbezit nog meer rendement voor de klant is te realiseren.

'Zonnegrond is hét concept wat inspeelt op het fenomeen postcoderoos' - Solarplaza Interview met Ron Verschoor

Zonnegrond.jpg
Marc Londo.jpg

Marc Londo is senior onderzoeker en coördinator duurzame energie binnen de unit Beleidsstudies van ECN. Hij leidde ECN's ondersteuning en sanity-check activiteiten rondom het onderhandelingsproces voor de Nederlandse nationale energie-overeenkomst, gesloten in september 2013. Hij is een ervaren project coördinator en beleidsadviseur in het energiebeleid en energie-strategie. Tussen 2009 en 2013 was hij actief als groepsmanager binnen ECN Beleidsstudies. Zijn oorspronkelijke vakgebied is duurzame energie beleid en strategie, bio-energie in het bijzonder, waar binnen hij leiding gaf aan verschillende EU en nationale projecten. Hij behaalde een doctoraat in biomassa en landgebruik vraagstukken en studeerde af in milieuchemie.

ECN.jpg
Henri Bontenbal.jpg

Sinds 2007 houd ik mij bezig met energie en duurzaamheid. Na mijn studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte ik vier jaar als consultant bij adviesbureau DWA en hield me bezig met beleidsadvies voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. Ook zette ik toen de eerste stappen in de wereld van zonne-energie, wet- en regelgeving rondom decentrale duurzame energieopwekking, subsidies en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In 2011 maakte ik de overstap naar de Tweede Kamer en ging ik aan de slag als beleidsmedewerker bij de CDA-fractie. Mijn portefeuille bestond uit de onderwerpen energie, duurzaamheid en milieu. Als beleidsmedewerker adviseerde ik de Kamerleden bij het schrijven van inbrengen, visies en moties.
In 2013 besloot ik mijn eigen adviesbureau te starten: Buro Bontenbal. Mijn opgedane kennis en ervaring wil ik inzetten bij het adviseren van overheden, bedrijven, woningcorporaties en andere organisaties.

'De groei van zonne-energie in Nederland zal voor een belangrijk deel afhangen van het stimuleringsbeleid van de overheid' Solarplaza Interview met Henri Bontenbal

Buro Bontenbal.jpg

Mijn passie voor zonne-energie is ontstaan vanuit de techniek en ontwikkeling toen ik in 2000 mijn eerste zonnecel maakt in het laboratorium. Het wonder van zonlicht dat via middel van een glasplaat met een dun laagje “zand” erop de wasmachine laat draaien, je melk kan koelen of je mobiel oplaadt. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Binnen 20 jaar maakt iedereen gebruik van (eigen) groene opgewekte zonnestroom vanaf het eigen dak of uit de buurt. Zonne-energie wordt net zo gewoon als het gebruik van een smart-phone. Ik wil met mijn kennis, expertise en kwaliteiten bijdragen aan deze energietransitie. 
De rode draad in mijn werkwijze is de verbinding tussen twee polen: Ik weet van de details en de techniek en vertaal dit voor een leek. Ik bescherm de belangen van organisaties en investeerders en maak het bruikbaar voor de installateurs en leveranciers. Ik sta met twee benen in deze tijd en stuur ontwikkelingen voor de toekomst.

'Laat de energietransitie niet uitmonden ten koste van de rekening van de particulier met weinig geld.' - Solarplaza Interview met Ronald Franken

Anne Marieke Schwencke werkt al ruim 20 jaar als energieonderzoeker. Ze is sinds 2012 actief betrokken bij de landelijke ontwikkelingen rond lokale energie initiatieven. Haar rapport Energieke Bottom-up in Lage Landen (2012) beschrijft deze opkomende burgerbeweging.  In 2013 heeft ze onderzoek gedaan voor Netbeheer Nederland naar de betekenis hiervan voor netbeheerders. Tussen november 2013 en maart 2014 heeft ze samen met het Planbureau voor de Leefomgeving gewerkt aan een onderzoek naar de relatie tussen  burgerinitiatieven en gemeenten (www.asisearch.nl).

'Coöporaties beginnen een steeds belangrijkere rol te spelen in de Nederlandse energievoorziening' - Solarplaza Interview met Anne Marieke Schwencke

Ronald Serné is een ICT architect met brede ervaring in het implementeren van applicaties, systemen en netwerken in de sector openbare orde en veiligheid met uitgebreide kennis van beveiliging. Ronald kan bruggen slaan tussen het werkveld en de automatiseringsafdelingen. Hij heeft diverse operationele applicaties succesvol geïmplementeerd bij verschillende politiediensten. Ronald kan de gevolgen van keuzes in pakketselectie, architectuur en implementatie goed uitleggen en verdedigen bij zowel het werkveld, management als de automatiseringsafdeling. Heeft een helikopterview over de gehele architectuur en zal rekening houden met ontwikkelingen in de politiek en in het werkveld. Kan management doelen vertalen in concrete ICT doelstellingen.

Ronald Serné kan in de bebouwde omgeving een duurzaam en energieproducerend huis realiseren. Hij kan verbindingen leggen tussen kennisinstellingen en bedrijven. Kan presentaties en kennisoverdracht geven.

'We zullen tot de ontdekking komen dat een volledige duurzame energievoorziening best een opgave is.' - Solarplaza Interview met Ronald Serné

Matthijs Hisschemöller heeft brede ervaring opgebouwd op het gebied van (milieu) beleid wetenschap. Zijn belangrijkste wetenschappelijke interesse is probleem-structuur in verschillende soorten van politieke processen en probleemstructurering door de articulatie van (verborgen) aannames in het beleidsargument. 
Zijn huidige werk richt zich op interactieve benaderingen van het verbeteren van beleid leren door de articulatie en de evaluatie van tegenstrijdige redeneringen te verbeteren. Hij is betrokken geweest bij verschillende participatieve integrated assessments, zoals Klimaat opties voor de lange termijn (COOL) en, meer recent de H2 Dialoog, het herstel van de regio Eemsmond in Nederland door middel van biomassa-gerelateerde industriële activiteiten (Costa Due), 50% emissiereducties voor Amsterdam Parkstad (ECOSTILER), het realiseren van een klimaatneutrale kantoorgebouw voor de gemeente Amsterdam (Diamond4Ever), de mogelijkheden voor energie uit biomassa (Biomass dialoog) en de ontwikkeling van een energiebeleid voor het eiland Curaçao.

'Mensen gooien klakkeloos duizenden euro’s per jaar weg aan energie, geld dat nooit terugkomt.' - Solarplaza Interview met Matthijs Hisschemöller

Joost van de Loo specialiseert zich in het creëeren van enthousiasme voor ingewikkelde onderwerpen en complexe bedrijfstakken. Hierbij gebruikt hij technieken uit de journalistiek, design en reclame. Vorig jaar ontwikkelde hij voor SNV, een ontwikkelingshulporganisatie die in 38 landen zorgt voor 'systemische verandering', het veranderprogramma Smart Development Works. In Belgie ontwierp hij voor energiebedrijf Elegant de spraakmakende campagne 'Voor Oplichtingsvrije Energie'. Met zijn studio The Sustainable Sunshine Company werkt Joost aan experimentele projecten, zoals de Sunshine Steak; een nieuwe manier om topkwaliteit steak klaar te maken met behulp van zonnewarmte. Joost heeft in Delft en Londen gestudeerd, en werkte naast diverse reclamebureaus ook voor BBC Four en VPRO radio.

'Duurzaam succesvolle marketing is vaak gebaseerd op het idee van EN EN' - Solarplaza Interview met Joost van de Loo

Ilén Zazueta-Hall directs Software Product Management for Enphase Energy, leading the design and development of Enphase’s solar monitoring and energy management platform and related applications. Zazueta-Hall has over 15 years of experience designing digital products for consumers, small businesses and enterprises in a range of fields from e-commerce to online publishing. Her responsibilities have included new product development, overseeing product launch and developing business strategies.

Zazueta-Hall holds a Bachelor of Arts degree in humanities from New College of the University of South Florida. When she’s not in front of a computer, she can be found in front of a sewing machine, making costumes.

Anne Sypkens Smit is de directeur a.i. van Energie-Nederland. Hij studeerde economie, regionale wetenschappen aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Na zijn studie ging Anne aan het werk bij KEMA, tegenwoordig onderdeel van DNV GL. In 1989 werd hij de manager Marketinggroep van VEEN (Vereniging Exploitanten van Elektriciteitsbedrijven in Nederland). 
Vanaf 1992 werkt Anne Sypkens Smit bij Energie Nederland, sinds 2014 als directeur a.i.

Martijn Schoonewille, senior associate, is advocaat binnen de praktijkgroep Bank- en Effectenrecht van Loyens & Loeff. Hij is gespecialiseerd in financiële toezichtswetgeving en effectenrecht. Martijn adviseert ondernemingen, financiële instellingen en investeerders bij toezichtvraagstukken en begeleidt deze partijen bij uiteenlopende publieke en onderhandse alternatieve financiering structuren.
In 2008 is Martijn gedetacheerd geweest bij een Nederlandse merchant bank en van 2010 tot 2012 was hij werkzaam in het Londense kantoor van Loyens & Loeff. 
Martijn treedt regelmatig op als gastdocent bij verschillende Nederlandse universiteiten en is medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Financieel Recht.

'Zonder aanpassingen lijkt het onrealistisch te veronderstellen dat de regeling daadwerkelijk een bijdrage gaat leveren aan de doelstellingen voor 2020.' - Solarplaza Interview met Niels Muller - Senior Associate - Loyens & Loeff

SolarCare is een jonge onderneming die een brug wil slaan tussen de vooralsnog vaak gescheiden opererende werelden van duurzame energie enerzijds en die van telecommunicatie, internet en media anderzijds.

Pierre Gerrissen, de oprichter van SolarCare, heeft jarenlange ervaring en een uitgebreid relatienetwerk in de telecommunicatie en internetwereld. Aangetrokken door de dynamiek en groeikansen van de relatief jonge markt voor zonne-energie, zocht hij naar mogelijkheden om nieuwe online service concepten voor spelers in deze markt te ontwikkelen.

Daartoe aangezet door de groeiende behoefte bij leveranciers en eigenaren aan informatie over de prestaties van hun zon-PV systemen, heeft SolarCare onder de naam Solar Boulevard™ haar eerste dienst ontwikkeld waarmee de performance van installaties op ieder gewenst moment online kan worden gemonitored.

Paul is een doorgewinterde technologie ontwikkelaar en solar expert met regionale ervaring in Europa en het Midden Oosten. Na zijn studie werktuigbouwkunde aan de TU Delft deed hij werkervaring op in business consulting, productie, productontwikkeling en in netwerkregulering.
Zijn meest tastbare zakelijke wapenfeit is de ontwikkeling van het vaatje van de Heineken Beertender (2002). Sindsdien houdt hij zich met zonne-energie bezig. Met DNV GL levert Paul Owner’s Engineerings Services voor grootschalige zonnecentrales in Pakistan, Abu Dhabi, Egypte, en ook in de provincie Gelderland ten behoeve van een ‘PV-lint’ langs de A15. Daarnaast coördineert hij graag consortia die innovatieve technologie ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het voorspellen van zonnestroom.

Matthijs has an MSc in Experimental Physics from the University of Amsterdam and an MBA from INSEAD. He worked as a strategic consultant at Booz Allen Hamilton for six years and had previously established and run his own company (online consumer research and consultancy). Besides his work for commercial organizations, Matthijs Baan is involved with several social initiatives, such as the taskforce “Laten We Nederland Mooier Maken”. Furthermore he is consultant to new companies and two health foundations.

Jasper van Bochove is eigenaar van Caramel Business en onderdeel van het netwerk 'De Kracht van Enthousiasme'. Zijn hoogste doel? Bedrijven in het technische MKB te helpen om van hun medewerkers, klanten en opdrachtgevers superpromoters te maken. Superpromoters die je aanbevelen, terugkomen en hun vrienden meenemen. Jasper is marketing strateeg.

Mischa Schreuder begon zijn carrière in 1999 en vormt sinds 2000 een team samen met Ramon Stalenhoef.
Ze zijn nationaal en internationaal bekroond voor o.a campagnes voor Heineken, Holland Casino, Unox, Wieckse Witte en WNF. Na jarenlange ervaring opgedaan te hebben bij Euro RSCG,Y&R Amsterdam en TBWA zijn Ramon en Mischa een eigen bureau gestart met nog twee andere partners. In 2008 startten zij samen het reclamebureau SSSS&Orchestra. Een reclamebureau dat medianeutraal merken bouwt en groter maakt. Dit doen zij voor Hunkemoller, Desso, Palm bier, Hema, Mascotte, Van Gils Fashion, We Fashion, Ohpen, Future for nature en Qmusic. 

In 2006 startte Mischa ook nog eens zijn eigen innovatieve onderneming Bluetooth advertising (mobile marketing) met klanten zoals JCDecaux en Heineken. Inmiddels zit het mobile marketing geïntegreerd bij SSSS&ORCHESTRA. Naast alle nieuwe media is hij ook te zien op tv met het programma The Pitch van BNN, waarin hij jonge ondernemende mensen helpt hun droom te realiseren. Verder heeft hij nog de groep 40under40 opgezet, waarbij ondernemers, whizzkids, creatieven, sporters, enz. elkaar versterken en helpen. 

LTO Energie is actief met de verduurzaming van energie in de agrarische sector. Johan Schuitemaker, vertolkt hierbij als productmanager diverse rollen. Als inkoper, adviseur, specialist en vertegenwoordiger van LTO-leden heeft Johan Schuitemaker het doel om de leden op het gebied van (hernieuwbare) energie te helpen en te ondersteunen. Veel boerenbedrijven willen energie besparen en zelf groene energie produceren. LTO Energie adviseert en begeleid haar leden bij het realiseren van deze doelstellingen. Als onderdeel van de LTO Ledenvoordeelorganisatie worden de benodigde diensten en/of producten collectief ingekocht en met ledenvoordeel aangeboden. Sprekend voorbeeld hiervan is de gezamenlijke inkoop van zonnepanelen. LTO heeft het grootste collectief van Nederland met een weggezet volume van meer dan 10 MW.

Frank van Overbeeke is oprichter en directeur van EMforce. Hij is specialist op het terrein van vermogenselektronica, in het bijzonder voor toepassing in elektriciteitsnetten. Als expert is hij betrokken in de eerste projecten met PV en decentrale energie-opslag in Nederland. Naast zijn advieswerk ontwikkelt Frank ook zelf nieuwe producten voor deze markt.
Na zijn TU-studie Elektrotechniek in Delft en een promotie aan de Universiteit Twente deed Frank industriële ervaring op bij Holec in Ridderkerk en leerde hij de wereld van energiedistributie kennen als R&D manager bij ENECO. Sinds 2002 is hij zelfstandig adviseur. Naast de meeste netbeheerders heeft hij onder andere KEMA en Imtech als opdrachtgevers.

'De verdere kostendaling van PV maakt deze vorm van energie-opwekking voor steeds meer mensen aantrekkelijk.' - Solarplaza Interview met Frank van Overbeeke

Jeroen Roos heeft een achtergrond in de elektrische energietechniek en houdt zich al ruim 20 jaar professioneel bezig met energiebesparing en duurzame energie. Jeroen heeft zich 2 jaar geleden met drie partners verenigd in adviesbureau Infinitus Energy Solutions. Infinitus werkt aan potentieelstudies, technische verkenningen, haalbaarheidsstudies, business cases, businessplannen en aanbestedingen op het vlak van energiebesparing en duurzame energie. Infinitus werkt veel voor bedrijven, diverse overheden, netwerkbedrijven en woningcorporaties.

Jan Willem has been active in the energy market since 2002. The first years mainly as an independent consultant and later as founder and director of Energy Tensor. Following the sale of its shares in 2010, Jan Willem founded Green Spread. Jan Willem has led various projects on an interim basis for different energy and waste companies. His expertise lies in the energy trading, risk management that goes with it and in complex financing issues. Amongst others, Jan Willem has done projects for Essent Trading for 2,5 years, has been trade manager at Delta and worked at Petroplus in Corporate Finance. Since the establishment of Green Spread, Jan Willem focuses on developing and profitably exploiting renewable energy projects. He does this as statutory director of DEVO in Veenendaal, DEVA in Nieuwkoop and ADEM in Houten.