Sessie I:
Energielevering in de toekomst

Sessie II:
De Nederlandse PV markt: update en vooruitzicht

Sessie IIIa:
Financiering en investeren

Sessie IIIb:
PV in de praktijk

Sessie IV:
Inspiratie voor groei