The Solar Future NL 2016
Prepare for change

26 Mei 2016 - Jaarbeurs Utrecht


08:15 - Ontvangst en registratie

09:00 - Welkomstwoord Hosting Partner Gemeente Utrecht

ROGIER COENRAADS
PROJECTLEIDER ZONNE-ENERGIE /// GEMEENTE UTRECHT
 

09:05 - Welkomstwoord en opening door voorzitter

EDWIN KOOT
CEO /// SOLARPLAZA
 

Sessie I: Energielevering in de toekomst

09:15 - Vision on a future dominated by Renewable Energy and solar PV

 • How will the growth of RE and Solar PV change the world?
 • What will be the impact of PV on the energy market?
 • What are the major challenges and opportunities for solar PV?

 

MICHAEL LIEBREICH
CHAIRMAN ADVISORY BOARD - BNEF

09:45 - The German Renewable Energy transition: impact and lessons learned

 • What is the impact of more RE on the energy market?
 • How does energy storage influence the playing field?
 • How will further RE growth in Germany impact the Dutch energy market?
CRAIG MORRIS
AUTHOR /// ENERGY TRANSITION

10:10 - Panel discussie: “De Energierekening van 2020”

 • Hoe zal de kosten verdeling er uit gaan zien? (Wanneer) worden tarieven meer geflexibiliseerd? Wat zal de impact zijn?
 • Komt er een opslag voor energieopslag?
 • Neemt de e-prijs af of toe omdat we bijv. (extra) betalen voor de sluiting van kolencentrales?
 • Hoe veranderen de energiemarkt en de spelers? Wie zijn energieleveranciers van de toekomst?
 • Wat wordt de impact op PV en de waarde van zonnestroom?

Moderator: Edwin Koot /// Founder & CEO - Solarplaza

JURJEN ALGRA
COMMERCIEEL MANAGER /// GREENCHOICE
MARTIJN BOELHOUWER
SR. COMMUNICATIE ADVISEUR /// NETBEHEER NEDERLAND
ROB VAN LEEUWEN
BUSINESS DEVELOPER /// JULES ENERGY

10:45 - Koffie en netwerken - Gesponsord door GreenLoans

Sessie II: De Nederlandse PV markt: update en vooruitzicht

11:25Global perspective on solar industry trends impacting the Dutch PV market

 • Outlook on cost reductions in the value chain of the solar energy industry
 • How much cheaper will PV systems become in Europe in the coming years?
 • European Electricity price developments impacting the PV market
 • International market growth and trends impacting the Dutch PV market
SAM WILKINSON
SR. RESEARCH MANAGER SOLAR & ENERGY STORAGE /// IHS

11:50 - De toekomst van het salderen

 • Hoe ziet de ideale stimuleringsregeling er uit na 2020?
 • Wat betekent salderen voor ontwikkelingen zoals energie-opslag?
 • Wat zijn de kosten van de regeling en wat levert het op?
 • Wat is de impact van de onvermijdelijk flexibilisering van energietarieven?

Moderator: Edwin Koot /// Founder & CEO - Solarplaza

PETER DESMET
/// FOUNDER & CEO - SOLARCLARITY
LIESBETH VAN TONGEREN
TWEEDE KAMERLID /// GROEN LINKS
NIELS BARTELS
CEO /// SUNIVERSE
ERIK LYSEN
VOORZITTER /// HOLLAND SOLAR

12:25 - Panel discussie: groei perspectieven voor de Nederlandse PV markt

 • Wat zijn de belangrijkste marktsegmenten in 2016/7?
 • Waarop stranden projecten nu het meest wat is daaraan te doen?
 • Wat is de impact van de SDE+ in 2016?
 • Wat is de omvang van de markt in 2016 en hoe gaat die groeien richting 2020?

Moderator: Edwin Koot /// Founder & CEO - Solarplaza

PETER SEGAAR
MARKET RESEARCH /// POLDER PV
RUUD FRIJSTEIN
BUSINESS MANAGER SOLAR /// ICHOOSR
VINCENT VAN VAALEN
INTERNATIONAL SALES & MARKETING MANAGER /// LIBRA ENERGY
GERARD DE LEEDE
CTO /// HEIJMANS

13:00 - Networking lunch - Gesponsord door JinkoSolar

Sessie IIIa: Financiering en investeren

Chairman: Edwin Koot /// Founder & CEO - Solarplaza

14:15 - Financiele modellen voor rendabele PV projecten

 • Hoe ziet een business case er uit voor een 50 kWp project met EIA in 2017/8?
 • Business case voor een 1 MWp op land (met/zonder) SDE+
 • Welke financierings- en systeemkosten maken PV rendabel voor bedrijven zonder SDE+?
NIELS MULLER
DIRECTOR TAX /// PWC
DORINE HELMER
SENIOR MANAGER /// PWC
 

14:35 - Projectfinanciering in de praktijk: project case study

 • Wat zijn de ervaringen en geleerde lessen met PV projectfinanciering in de praktijk?
 • Hoe ziet een ideale projectfinanciering er uit?
 • Waar liggen de kansen voor project ontwikkelaars?
FLORIS LEUFTINK
INVESTMENT MANAGER /// SUNROCK INVESTMENTS

14:55 - Financieel panel: nieuwe ontwikkelingen op het gebied van financiering en investeren

 • Welke financieringsvorm helpt marktgroei het meest? Wat zijn trends en heeft de hoogste potentie?
 • Hoe de financieringskosten te reduceren?
 • Wat zijn de ervaringen en verwachtingen mbt leasing?
 • Welke financieringsvormen spreek je wanneer aan? (operational lease, PPA, crowdfunding, lening)
 • Hoe komen grote investeerders en pensioenfondsen aan boord? Is securitisatie mogelijk in NL? Wat kan dat opleveren?

Moderator: Edwin Koot /// Founder & CEO - Solarplaza

SVEN PLUUT
CO-FOUNDER /// ZONNEPANELEN DELEN
JORN TEN HAVE
SENIOR ADVISEUR DUURZAME ENERGIEPROJECTEN /// RIJKSDIENST VAN ONDERNEMEND NEDERLAND
LEENDERT FLORUSSE
OPRICHTER & ALGEMEEN DIRECTEUR /// ROOFTOP ENERGY
MARIUS GROENENBERG
SENIOR ACCOUNT MANAGER /// TRIODOS BANK

Sessie IIIb: PV in de praktijk

Chairman: Tom van Dorp /// Business Developer Manager - Solarplaza

14:15 - Business case MW PV project op land

 • Hoe ziet het business model er uit?
 • Wat zijn de ervaringen en geleerde lessen?
 • Waar liggen de grootste kansen
DENNIS DE JONG
MANAGING DIRECTOR /// SOLARCENTURY

14:35 - PV bij woningcorporaties: de business cases met een win-win voor iedereen

 • Cases uit de praktijk: 'isolatie plus zon = step-subsidie', PV + warmtepomp, dakrenovaties
 • Hoe ziet het business model er uit? Wat levert het op voor de woningcorporatie en de huurder?
 • Wat zijn de ervaringen en geleerde lessen?
 • Welke subsidies en incentives zijn te benutten? Waar liggen de grootste kansen in de markt?
MAARTEN CORPELEIJN
ZELFSTANDIG ADVISEUR VOOR WONINGVERHUURDERS

14:55 - Panel: Lessen uit de praktijk van projectontwikkeling, bouw en onderhoud

 • Voorwaarden voor een goed PV project
 • Rendement maximalisatie
 • Geleerde lessen uit de praktijk met grote PV projecten
 • Waarop te letten bij onderhoud?

Moderator: Tom van Dorp /// Business Developer Manager - Solarplaza

BRUNO VAN BOST
SALES MANAGER /// SOLAREDGE
DOUWE RENKEMA
DIRECTOR PRODUCT MANAGEMENT EMEA /// ENPHASE ENERGY
FRANS LATJES
DIRECTEUR /// ECORUS

15:25 - Netwerk pauze

Sessie IV: Inspiratie voor groei

16:10 - Expert Panel: Ontwikkelingen die de toekomst van PV beinvloeden

 • Kunnen we grote technologische ontwikkelingen op PV gebied verwachten?
 • Wat wordt de impact van Smart Grids en Elektrisch Rijden?
 • Welke rol spelen de huidige energiebedrijven straks nog?
 • Welke factoren zijn bepalend voor de prijs voor elektriciteit in NL en de EU en drivers voor de PV markt? (EU-Regulering, CO2-beleid, Olieprijs, Rente, etc.)

Moderator: Edwin Koot /// Founder & CEO - Solarplaza

PROF. WIM SINKE
MANAGER SOLAR ENERGY /// ECN
PAUL NILLESEN
PARTNER /// PWC
 

16:45 - Keynote: ‘Smart solar charging networks’: hoe smart grids, EV en PV samen komen

 • Hoe werkt een smart grid met PV en Electric Vehicles (EV)?
 • Wat zijn de ervaringen in de praktijk in Lombok, Utrecht?
 • Waarom zijn EV en PV smart grids onontkoombaar, zelfs zonder subsidie?
 • Welke impact heeft grootschalige toepassing van dit concept?
ROBIN BERG
FOUNDING DIRECTOR - LOMBOXNET

17:10 - Paradigm shift: unlocking the 130 Trillion Dollar capital markets for RE finance

 • What transition is happening in the capital markets with respect to RE finance?
 • How do big investors and the financial world look at RE and PV?
 • What kind of finance innovation does the RE market need?
 • The Green Bond market - what is it and what does it bring?
 • Cracking the code: Is solar securitization a solution or a new bubble?
 • What are the latest trends in financing and investment of PV? 
 • How will cost competitive Solar impact the financial world?
MIKE ECKHART
GLOBAL HEAD OF ENVIRONMENTAL FINANCE & SUSTAINABILITY - CITI GROUP
 

17:40 - Afsluiting door de voorzitter

18:00 - Netwerkborrel

19:15 - Business Networking Dinner (registration only)