Viewing entries in
nl

Nederland bouwt 2 gigawatt aan drijvende zonneparken

Comment

Nederland bouwt 2 gigawatt aan drijvende zonneparken

UTRECHT – Nederland bouwt de komende jaren massaal drijvende zonneparken. Eerst op binnenwateren en daarna op zee. In 2023 zal al 2 gigawattpiek aan drijvend vermogen zijn gerealiseerd, voorspellen wetenschappers en projectontwikkelaars. Daarmee loopt Nederland voorop in Europa.

Comment

‘Dutch solar will beat coal power prices in 2021’

Comment

‘Dutch solar will beat coal power prices in 2021’

UTRECHT – With costs of PV-installations going down steadily and oil dominated  electricity prices going up, solar power prices will beat those of coal or other power plants by 2021 in the Netherlands. SDE+ subsidies, which are too high, will be no longer needed. Though there are some concerns about extremely low margins in materials and operation & maintenance prices, which can lead to operational problems.

Comment

‘10 Procent agrarische grond nodig voor zonneparken’

1 Comment

‘10 Procent agrarische grond nodig voor zonneparken’

Om in 2050 genoeg zonne-energie op te kunnen te wekken zou volgens onderzoek 10 procent van de Nederlandse landbouwgrond omgezet moeten worden in zonne-akkers. Veel boeren en ontwikkelaars zijn hier al mee bezig. Daarbij zijn een goede planologische afstemming, onderzoeken naar dubbelgebruik van gronden en goede afspraken met boeren en gemeenten noodzakelijk.

1 Comment

Huawei FusionHome: Smarter Energy for a Better Life

Comment

Huawei FusionHome: Smarter Energy for a Better Life

Big data analysis and cloud computing are rapidly advancing intelligent home management, including the management of energy generation and consumption. Meanwhile, households are getting smarter every day, with more and more computing devices and appliances connected by the Internet of Things, resulting in an increasingly responsive and interactive living experience.

Comment

Record aantal SDE+ aanvragen voor PV in de eerste ronde 2017

Comment

Record aantal SDE+ aanvragen voor PV in de eerste ronde 2017

De eerste ronde SDE+ heeft een record van 4484 van de in totaal 4.673 aanvragen opgeleverd. In totaal gaat het om PV projecten voor een vermogen van in totaal 2647 MegaWatt.  Het aangevraagde relateerde budget bedraagt € 3,2 miljard van de in totaal 6 miljard die deze ronde beschikbaar is. De aanvragen worden op dit moment door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal naar verwachting niet voor juli worden afgerond.  

Comment

Zonne-Energie, Big Business

Comment

Zonne-Energie, Big Business

Als ondernemer lijkt het niet altijd even gemakkelijk om over te stappen op duurzame energie. En hoewel er wat hindernissen genomen moeten worden, is deze overstap met wat hulp vrij snel gemaakt. Willem Enklaar, relatiemanager Energy & Climate bij Triodos Bank, schreef er een column over.

Comment

Over 5 jaar produceert elke wijk zijn eigen zonne-energie

Comment

Over 5 jaar produceert elke wijk zijn eigen zonne-energie

UTRECHT – De zonne-energie van de toekomst wordt niet alleen opgewekt in grootschalige zonnecentrales of met baanbrekende nieuwe technieken, maar door lokale initiatieven. Wijken en buurten waar mensen op hun dak of op een zonneweide duurzame energie opwekken en die zelf gebruiken zullen zich als een lappendeken over de wereld verspreiden. Voor opslag van overtollige stroom gebruiken ze nieuwe type batterijen of - heel slim –  die van de groeiende vloot elektrische auto’s.

Comment

Crowdfunding Case: Financiering Zonnedak Ketelaars holding

Comment

Crowdfunding Case: Financiering Zonnedak Ketelaars holding

Op crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen heeft Willy Ketelaars in 50 uur het zonnedak met 300 zonnepanelen gefinancierd. De benodigde 100.000 euro is bij elkaar gebracht door 113 deelnemers vanuit heel Nederland. Deze manier van financieren kan zorgen voor veel zonnedaken in Nederland. Hieronder een uitleg over deze manier van financieren.

Comment