Viewing entries in
nl featured

‘Dutch solar will beat coal power prices in 2021’

Comment

‘Dutch solar will beat coal power prices in 2021’

UTRECHT – With costs of PV-installations going down steadily and oil dominated  electricity prices going up, solar power prices will beat those of coal or other power plants by 2021 in the Netherlands. SDE+ subsidies, which are too high, will be no longer needed. Though there are some concerns about extremely low margins in materials and operation & maintenance prices, which can lead to operational problems.

Comment

‘10 Procent agrarische grond nodig voor zonneparken’

1 Comment

‘10 Procent agrarische grond nodig voor zonneparken’

Om in 2050 genoeg zonne-energie op te kunnen te wekken zou volgens onderzoek 10 procent van de Nederlandse landbouwgrond omgezet moeten worden in zonne-akkers. Veel boeren en ontwikkelaars zijn hier al mee bezig. Daarbij zijn een goede planologische afstemming, onderzoeken naar dubbelgebruik van gronden en goede afspraken met boeren en gemeenten noodzakelijk.

1 Comment

Gebrek aan personeel remt recordgroei zonne-energie

Comment

Gebrek aan personeel remt recordgroei zonne-energie

UTRECHT – De Nederlandse zonne-energiemarkt groeide in 2017 met ruim 700 megawattpiek. Een record. Die groei zou in 2018 alweer kunnen verdubbelen, maar wordt geremd door het gebrek aan vakkrachten bij installateurs om alle zonnepanelen op daken en bij grote projecten te installeren.

Comment

Dutch Solar PV - Market Growth & Trends

Comment

Dutch Solar PV - Market Growth & Trends

he Dutch solar PV market is on the verge of tremendous growth and is set to - for the first time ever - exceed 1 GW of newly installed capacity in 2018 (GTM, 2018). This article will discuss some elements involved with the growth and trends of the Dutch PV market.

Comment

Top 25 Solar PV Projects in The Netherlands

Comment

Top 25 Solar PV Projects in The Netherlands

On May 17th, the 10th annual and jubilee edition of The Solar Future NL will take place in DeFabrique, Utrecht. In preparation for this event, we’re diving into the market once again for an analysis of what is going on in terms of size, trends, projects, developers, technologies, and much more. With this first article we want to provide our readers with an overview of the Dutch utility-scale solar market.

Comment

Alle seinen staan op groen voor versnelde groei zonne-energie in Nederland

Comment

Alle seinen staan op groen voor versnelde groei zonne-energie in Nederland

Op de sfeervolle congreslocatie Bomen Centrum in Baarn weet Solarplaza ruim tweehonderd bezoekers te interesseren voor de negende editie van SolarfutureNL. Het thema ‘opschalen’ 
is treffend gekozen, want het is precies de fase waarin de Nederlandse PV-industrie zich bevindt. Illustrerend is aanwezigheid van meer namen van de gevestigde orde zoals Shell, ING, DSM, Heineken en Nuon. Het congres samengevat in vijf trends

Comment

Steeds meer bedrijven leasen zonnepanelen

1 Comment

Steeds meer bedrijven leasen zonnepanelen

BAARN – Steeds meer Nederlandse bedrijven laten via leaseconstructies zonnepanelen op hun dak leggen. Door panelen te huren kunnen ze profiteren van goedkope zonne-energie, zonder zelf hierin te investeren en zonder zich te hoeven bekommeren om technische aspecten en onderhoud van de installatie.

1 Comment

Zonnestroom van stations, wegen en hele provincie

Comment

Zonnestroom van stations, wegen en hele provincie

BAARN – Nederland gaat de komende jaren over op grootschalige toepassing van zonne-energie. De provincie Groningen verandert van gasleverancier in zonnestroomproducent. ProRail en Rijkswaterstaat stellen daken van stations, geluidsschermen, ongebruikte gronden en waterpartijen beschikbaar voor gigawatts aan zonne-energie waarmee ze hun eigen stroomverbruik dekken. 

Comment

Succes grootzakelijke PV-projecten afhankelijk van doorzettingsvermogen opdrachtgever

Comment

Succes grootzakelijke PV-projecten afhankelijk van doorzettingsvermogen opdrachtgever

Nederland kent door de SDE+ subsidie een gunstig investeringsklimaat voor grootschalige PV-projecten. Toch moeten grootzakelijke klanten van zonne-energie de nodige uitdagingen overwinnen om een project te realiseren. Dat blijkt uit gesprekken met met bierbrouwerij Heineken, vastgoedfonds WDP en afvalverwerker Avri. “Wij vragen niet om zonnepanelen, wij willen klimaatneutrale brouwerijen. Adviseer ons daarover en ontzorg ons”, aldus Duncan Moser van Heineken.

Comment

Energie-infrastructuur op de schop door zonne-energie

Comment

Energie-infrastructuur op de schop door zonne-energie

Door de enorme toename van zonne-energie in de komende jaren gaat de hele Nederlandse energie-infrastructuur op de schop. Omdat duurzame energie meer en meer lokaal opgewekt, opgeslagen en verbruikt wordt, zorgt zonne-energie voor een gespreid, gedecentraliseerd elektriciteitsnetwerk.

Comment

Fors deel SDE+ subsidie voor PV-projecten blijft onbenut door slechte voorbereiding

Comment

Fors deel SDE+ subsidie voor PV-projecten blijft onbenut door slechte voorbereiding

BAARN/ROTTERDAM – Veel grote zonne-energieprojecten in Nederland komen vanwege een slechte voorbereiding, onverwachte kosten of tegenwerking van banken en gemeenten niet van de grond. Een derde tot de helft van alle zonnestroomprojecten die de afgelopen jaren SDE+-subsidie kregen gingen niet door of werden kleiner uitgevoerd dan gepland. Daardoor worden honderden miljoenen aan subsidies voor zonne-energie niet benut.

Comment

Zelfrijdende batterijen banen weg voor energietransitie

Comment

Zelfrijdende batterijen banen weg voor energietransitie

UTRECHT – Wegen vol zelfrijdende elektrische auto’s op wind- en zonnestroom die van een slim elektriciteitsnetwerk horen wanneer ze overtollige energie moeten opslaan of juist aan het net moeten leveren. Zo ziet Auke Hoekstra, senior advisor smart mobility aan de TU Eindhoven, de toekomst.

Comment

Top 25 aangekondigde solar PV projecten in Nederland

Comment

Top 25 aangekondigde solar PV projecten in Nederland

Ter voorbereiding van The Solar Future NL duiken we weer in de cijfers om een beknopte analyse te maken van onder andere de nieuwe projecten en trends. In dit artikel zullen we een globale vergelijking maken tussen de gerealiseerde en aangekondigde zonne-energie projecten, om weer te geven hoe de markt volwassen aan het worden is en zich ontwikkelt.

Comment