Experts Solar Future: sneller aanpassen aan digitalisering en elektrificatie

UTRECHT – Nederland is de derde snelst groeiende zonne-energiemarkt in Europa. Net als vorig jaar zal het aantal installaties van zonnepanelen meer dan 50 procent groeien, zeggen experts. Europa herovert zijn positie op de PV-markt terug, maar landen en bedrijven moeten zich sneller aanpassen aan de digitalisering en elektrificatie van de energiemarkt, bijvoorbeeld in mobiliteit, stellen zij. Nu neemt China de leiding.

“Gekeken naar het groeipercentage zal Nederland in 2019 het derde snelst groeiende land van Europa zijn”

Sam Wilkinson - IHS Markit Technology

Op basis van het aandeel hernieuwbare energie is Nederland het slechtste jongetje van de klas in Europa, maar in de groeiende markt voor zonne-energie loopt het land voor op andere landen, blijkt uit onderzoek van IHS Markit. ,,Gekeken naar het groeipercentage zal Nederland in 2019 het derde snelst groeiende land van Europa zijn, na Spanje en Frankrijk. In 2019 zal meer dan 2 Gigawatt nieuwe zonne-energie worden geïnstalleerd,” zegt Sam Wilkinson, Associate Director voor de Solar and Energy Storage Research group van IHS Markit Technology.

Groei met dubbele cijfers

Hij is een van de keynote sprekers tijdens de 11e editie van The Solar Future NL, op 13 juni in DeFabrique in Utrecht. Wilkinson zal de belangrijkste PV-markttendensen in 2019 schetsen en internationale impact-trends voor de Nederlandse markt bespreken.

IHS voorspelt dat de wereldwijde installatie van zonnepanelen dit jaar opnieuw met dubbele cijfers zal groeien en dat de vraag naar PV-installaties in Europa weer op het niveau komt van 2012, het laatste jaar dat het continent de zonne-energiemarkt domineerde. Hoewel in 2018 een wereldwijde mijlpaal van 103 Gigawatt aan nieuwe geïnstalleerde PV-installaties werd bereikt, was het ook het eerste jaar dat het aantal nieuwe installaties minder dan 10 procent groeide. Dat was het gevolg van de afnemende vraag als gevolg van handelsconflicten en politieke veranderingen in twee van de drie topmarkten: China en de Verenigde Staten.

Pijplijn aan projecten

Dalende prijzen en het feit dat het rendement van PV-installaties steeds aantrekkelijker wordt, zorgen ervoor dat de markt een nieuwe impuls heeft gekregen, vooral in Europa. ,,We voorspellen een wereldwijde groei van 25 procent in 2019 en verwachten dat Europa zijn positie in de PV-markt terugwint. Er is een enorme pijplijn aan projecten opgebouwd en met 19 Gigawatt aan nieuw te installeren zonne-energie, voorzien we bijna 50 procent groei in Europa,” Wilkinson.

In Spanje en Frankrijk voorziet IHS Markit het aantal PV installaties groeien met meer dan 50 procent. Samen met Duitsland en Nederland zijn deze landen verantwoordelijk voor 62 procent van alle nieuwe grootschalige installaties in Europa.

panels.jpg

Kapitaalkosten

Toonaangevend energie-expert Gerard Reid, oprichter en CEO van Alexa Capital, voorziet ook dat de groei terugkomt in de Europese zonne-energiemarkt. ,,Alle nieuw geïnstalleerde zonne-energie is nu gelijk aan alle nieuw geïnstalleerde installaties voor wind, waterkracht, biobrandstoffen en nucleair. Landen als het VK, Spanje en Italië hebben de afgelopen jaren een negatieve groei doorgemaakt, maar 2019 zal opnieuw een goed jaar worden. Overal voeren overheden beleid in, waardoor hernieuwbare energie snel kan groeien,” zegt hij. ,,Hoewel ik voorzichtig ben vanwege de kapitaalkosten van PV-installaties. Die zijn moeilijk te financieren.”

Revolutie

Reid is ook een van de keynote sprekers op The Solar Future 2019. Volgens hem gaat de digitalisering en elektrificatie van de energiemarkt snel en leidt het tot nieuwe zakelijke kansen. Hij vergelijkt de convergentie tussen mobiliteit en hernieuwbare energie met de industriële revoluties in de 18e en 20e eeuw. Net zoals de stoommachine in combinatie met spoorvervoer en olie in combinatie met de verbrandingsmotor grote veranderingen teweeg brachten, gaat hernieuwbare energie in combinatie met elektrisch vervoer dit in deze eeuw doen.

“We gaan over op een elektrificatie en digitalisering van onze wereld. Dat biedt geweldige mogelijkheden, maar vormt ook een enorm verstorende kracht.”

Gerard Reid - Alexa Capital

,,We gaan over op een elektrificatie en digitalisering van onze wereld. Dat biedt geweldige mogelijkheden, maar vormt ook een enorm verstorende kracht. Europa blokkeert deze verandering. We moeten de veranderingen die gaande zijn begrijpen en ondernemers in staat stellen de kansen te grijpen. Als we hier geen greep op krijgen, komen we in ernstige problemen,” zegt Reid.

Elektrische mobiliteit

Reid voorspelt dat elektrisch vervoer sneller zal groeien dan enige andere expert heeft voorspeld. Bijvoorbeeld omdat de batterijprijzen, evenals de prijzen van zonnepanelen, de afgelopen tien jaar met 90 procent zijn gedaald, waardoor de kosten van EV’s zijn verlaagd. In China worden miljarden opgehaald voor mobiliteit en EV-startups, waardoor het land het voortouw kan nemen in deze ontwikkeling. Europa heeft bijna geen batterijtechnologie en blijft achter.

“In Europa doen we veel onderzoek, maar de echte toegevoegde waarde vindt plaats in China.”

Gerard Reid - Alexa Capital

Hij stelt dat transport in de toekomst als een service worden aangeboden, aangeboden door bedrijven als Uber en zijn Chinese tegenhanger DiDi, die snel overstappen op elektrisch vervoer. De IPO van Uber heeft een hogere waardering dan welk ander autobedrijf in de wereld, zegt Reid. ,,Maar Europa heeft geen Uber en de meeste EV’s worden gebouwd in China, waardoor het land het voortouw kan nemen in deze technologie,” zegt hij. ,,In Europa doen we veel onderzoek, maar de echte toegevoegde waarde vindt plaats in China. “

China dicteert

IHS Markit-onderzoek toont aan dat China de zonne-energiemarkt domineert. Het land produceert naar schatting 65 procent van alle PV-modules en 41 procent van de wereldwijde installaties en dicteert zo de vraag-en-aanbodbalans van de sector. ,,Als China prioriteit geeft aan zijn binnenlandse markt, kan dit een enorme impact hebben op het wereldwijde aanbod en kan het de prijzen doen stijgen, net zoals we dat in het verleden hebben zien gebeuren,” zegt Wilkinson.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over The Solar Future NL 2019 kunnen media contact opnemen met Kristiaan Versteeg, Project Manager Finance & Innovation bij Solarplaza, Mob: +31 6 36149517, e-mail: kristiaan@solarplaza.com. Zie ook www.thesolarfuture.nl

pressrelease.jpg

Comment