Bron: Solar Magazine

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voert definitief een nieuwe statistiekmethode in voor het aantal in Nederland opgestelde zonnepanelen. Daarmee worden het aantal zonnepanelen per regio inzichtelijk.

De redactie van Solar Magazine meldde afgelopen april al dat het CBS aan een nieuwe statistiekmethode werkt en publiceerde in de juni-editie van het tijdschrift een uitgebreid artikel over de vorderingen in het onderzoek.

Resultaat van het onderzoek zijn cijfers op wijk- en buurtniveau over zonnestroom bij woningen en cijfers over het vermogen van zonnestroom op gemeenteniveau, uitgesplitst naar woningen en een paar sectoren voor de bedrijven. Conclusie van het onderzoek is volgens het CBS ‘dat het mogelijk is om cijfers te maken over zonnestroom die op landelijk niveau minstens even nauwkeurig zijn als cijfers volgens de oude methode’.

Het CBS gaat daarom overstappen op de nieuwe methode, waarbij tevens de administratieve lastendruk voor bedrijven een stuk minder is en op landelijk niveau een meer gedetailleerde uitsplitsing mogelijk is naar bedrijvensectoren.

article picture.jpg
Lees het volledige artikel via Solar Magazine

Het volledige rapport rondom het onderzoek naar de nieuwe methode is te downloaden via de Holland Solar website: Holland Solar

Comment