SOLAR MAGAZINE - De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft nogmaals laten weten dat zonneparken die een tijdelijke vergunning kennen niet in aanmerkingen komen voor een SDE+-subsidie.

Wido van Heemstra (RVO.nl) heeft tijdens de conferentie van The Solar Future hierover het volgende verklaard: ‘Het feit dat bedrijven bij gemeenten een tijdelijke vergunning van 10 jaar weten te bemachtigen voor de realisatie een zonnepark is niet geen oplossing. De Raad van State heeft in een specifieke rechtszaak weliswaar uitgesproken dat de gemeente bij het verstrekken van een dergelijke vergunning correct heeft gehandeld, maar voor ons is het als subsidieverstrekker nog altijd niet mogelijk om dergelijke aanvragers een subsidie te verstrekken. De looptijd van een SDE+-subsidie is 15 jaar. Is de vergunning maar 10 jaar geldig, dan zijn wij er als subsidieverstrekker dus niet zeker van dat er na 10 jaar nog steeds zonnestroom geproduceerd kan worden. Dat is voor ons reden om dit soort aanvragen af te wijzen.’

Van Heemstra deed zijn uitspraken naar aanleiding van een uitspraak die de Raad van State begin april deed. Daarbij sprak de raad uit dat het mogelijk is om een zonnepark te bouwen op basis van een tijdelijke vergunning voor 10 jaar, terwijl het er zo’n 25 jaar staat.

De redactie van Solar Magazine publiceerde eerder dit jaar een artikel over de 5 meest voorkomende redenen waarom subsidieaanvragen binnen SDE+-regeling afgewezen worden

SOURCE: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i16073/rvo-nl-geen-sde-subsidie-bij-tijdelijke-vergunning-van-10-jaar-voor-zonnepark

Comment