Afbeelding: WDP

Door Wessel Simons

Nederland kent door de SDE+ subsidie een gunstig investeringsklimaat voor grootschalige PV-projecten. Toch moeten grootzakelijke klanten van zonne-energie de nodige uitdagingen overwinnen om een project te realiseren. Dat blijkt uit gesprekken met met bierbrouwerij Heineken, vastgoedfonds WDP en afvalverwerker Avri. “Wij vragen niet om zonnepanelen, wij willen klimaatneutrale brouwerijen. Adviseer ons daarover en ontzorg ons”, aldus Duncan Moser van Heineken.


Kees Mijdam

Kees Mijdam

Zonneveld langs de A15

Afvalverwerker AVRI start deze zomer met de bouw van een nieuw zonnepark op een voormalige stortplaats in Geldermalsen. Het park, gelegen langs de A15, wordt twaalf hectare groot en krijgt een capaciteit van 9,3 MWp. De EPC-combinatie IB Vogt en Solarfields gaan het park bouwen. De oplevering staat gepland voor september 2017.

Kees Mijdam, projectmanager bij Avri, vertelt over de uitdagingen die Avri tijdens de projectvoorbereiding voor haar kiezen kreeg. Mijdam: “Als overheidsorganisatie is Avri verplicht om het project Europees aan te besteden. Een van de eisen is dat beide partijen garant staan voor de bouw. Dat had tot gevolg dat IB Vogt als hoofdverantwoordelijke naar voren werd geschoven, maar dat accepteerden we niet. Ook in het toegestuurde EPC-contract konden we ons niet helemaal  vinden, onze aanbestedingsstukken waren leidend. Uiteindelijk zijn door tussenkomst van aanbestedingsjuristen de plooien gladgestreken, maar het heeft wel tot de nodige vertraging geleid.
Mijdam geeft dan ook als tip mee: probeer je als EPC-partij goed te verplaatsen in de opdrachtgever.

Ook op technisch-planologisch vlak zijn de nodige uitdagingen overwonnen. Avri kwam na uitvoerig overleg met netbeheerder Alliander tot de conclusie dat een gewenst ‘smart grid’ niet te realiseren viel. Het gevolg is dat Avri de kabelverbinding van 4,5 kilometer naar het dichtstbijzijnde dorp Buurmalsen moest aanleggen. Kosten: acht ton, uitvoeringsduur tien tot twaalf maanden.


Foto: WDP

Foto: WDP


Weerspiegeling zonnecellen

Ook de plaatsing van zonnecellen langs de A15 stuitte in eerste instantie op weerstand van Rijkswaterstaat. Mijdam: “Hun oordeel: de spiegeling van de zonnecellen leidt tot onveilige situatie op de weg. Na het inwinnen van advies van TNO worden de panelen nu in westelijke oriëntatie geplaatst, waarmee dit ook is opgelost.

De totale financieringslasten liggen tussen de tien en elf miljoen euro. Het Triodos Renewable Fund neemt vijfentachtig procent van het totaal op zich, naast een investeringsfonds van PPM Oost (10%) en Avri zelf (5%). Mijdam: “Het vinden van een financier ging relatief gemakkelijk, maar je geeft ook direct zeggenschap van je project weg. Ik kan me daarom voorstellen dat sommige projecten daarop stuklopen zodra zo’n relatie scheef gaat.

Avri verwacht over de totale levensduur een rendement van tussen de 1,5 en twee miljoen euro te behalen. De elektriciteit wordt verkocht aan Van de Bron. Ook ligt er een plan om het park als financieel asset in de markt te zetten. Mijdam: “Zodat huishoudens in de omgeving een obligatie of aandeel in het park kunnen verwerven.


Robbert van Boxelaere

Robbert van Boxelaere

Gunstig investeringsklimaat

Ook het in Nederland zeer actieve Vlaamse vastgoedfonds WDP (Warehouses De Pauw) moest de nodige drempels overwinnen. WDP financiert, bouwt en beheert zonnestroominstallaties op met name logistieke daken. Bekend is het 2,5 MWp systeem op het distributiecentrum van Wehkamp in Zwolle. Volgens Robbert van Boxelaere, sustainability engineer bij WDP, heeft WDP ongeveer 21 MWp aan vermogen in Nederland gerealiseerd. Voor eind dit jaar zit er nog minstens 9 MWp aan nieuwe capaciteit in de pijplijn.

Van Boxelaere: “Nederland heeft momenteel een zeer gunstig investeringsklimaat voor zonne-energie. De SDE+ subsidie maakt het aantrekkelijk, maar blijft nodig om de business case rond te krijgen.

Het Nederlandse subsidiestelsel was even wennen, erkent Van Boxelaere. “In België krijgt de subsidieaanvrager ook de zekerheid deze te ontvangen. Daardoor kun je in het voortraject meer geld steken in een technisch en financieel haalbaarheidsonderzoek. In Nederland werkt het eigenlijk andersom. Je vraagt subsidie aan, maar omdat er weinig zekerheid is, wil je alle kosten vooraf beperken.

Van Boxelaere verwacht wel dat deze subsidiemethode leidt tot een gezondere groei van de markt. In België was de markt booming, maar raakte deze in het slop toen de subsidie voor zonne-energie plots werd stopgezet.

Hij ziet op technisch-planologisch vlak ook ruimte voor verbetering zoals het verkopen van overtollige zonnestroom aan de eigenaar van een naburig pand. “Technisch zijn smart grids allang mogelijk. We zien vaak dat de capaciteit van een installatie wordt afgestemd op het verbruik van een huurder. Dat is zonde, want in theorie is er veel meer dakpotentieel te benutten. Zonnestroom krijgt dan ook meer waarde omdat het niet tegen de laagste marktprijs terugvloeit naar het elektriciteitsnet.


Foto: Heineken

Foto: Heineken


Duncan Moser

Duncan Moser

Van graan tot kraan

Ook Heineken timmert aan de weg met zonne-energie, zowel nationaal als internationaal. Zo is de 3,3 MWp installatie in het Italiaanse Massafra nog steeds de grootste PV-installatie in de bierindustrie.

Onze ambitie is om de gehele keten te verduurzamen, van graan tot kraan zoals we dat bij ons noemen”, aldus Duncan Moser, programmamanager Supplier Collaboration van Heineken Nederland. Uiteindelijk is het streven om alle ruim 160 brouwerijen wereldwijd ‘klimaatneutraal’ te maken. De beursgenoteerde bierbrouwer werkt op dit moment aan uitbreiding met ruim tien MWp, respectievelijk bij de locaties Zoeterwoude (4,0 MWp), DC Den Bosch (4,9 MWp) en Bunnik Vrumona (1,3 MWp). De grootverbruiker neemt de zonnestroom af middels een energieleveringscontract (‘Power Purchase Agreement’).

Moser zegt over de realisatie van deze projecten. “Onder voorwaarde van subsidietoekenning en positieve besluitvorming zal Solar Access de systemen gaan financieren, aanleggen en onderhouden. Voor ons staat vermindering van de CO2-voetafdruk voorop. Ons verzoek aan Solar Access was dan ook: ‘Wij willen geen zonnepanelen, wij willen klimaatneutrale brouwerijen en distributiecentra.

Naast de verduurzaming van de eigen operatie, wil Heineken de CO2-voetafdruk van de totale keten verminderen. Moser: “Samenwerking met onze leveranciers van grondstoffen en verpakkingsmaterialen vormt daarin een essentieel onderdeel. Concreet zijn we in gesprek met grote toeleveranciers, waarbij onder andere de mogelijkheid van zonnestroom op tafel ligt”.


De experts van WDP, Heineken en AVRI zullen alledrie spreken tijdens de aankomende negende editie van de Nederlandse PV conferentie The Solar Future NL, op 18 Mei in Baarn.

KEES MIJDAM /// MANAGER PROJECTEN - AVRI
Kees Mijdam is sinds september 1988 werkzaam als projectmanager bij het afvalverwijderingsbedrijf Avri te Geldermalsen. Daarvoor is hij 9 jaar werkzaam geweest bij Grontmij (tegenwoordig Sweco). Kees heeft als HTS-ingenieur diverse civiel- en milieutechnische projecten de afgelopen 35 jaar gerealiseerd.
Avri is een gemeenschappelijke regeling van 10 gemeenten en beheert o.a. het Grondstoffenpark Rivierenland te Geldermalsen waar zich ook een voormalige afvalstortplaats bevindt. Op het grondstoffenpark worden initiatieven ontplooit voor opwekking van duurzame energie zoals een Zonnepark op de stortplaats, een 3-tal windturbines op het terrein en een biomassa- energiecentrale. Het Zonnepark van 9,3 MWp wordt geheel in eigen beheer ontwikkelt en gerealiseerd via Avri Solar B.V. Deze keuze is mede gebaseerd op de verantwoordelijkheid van Avri voor de stortplaats. Voor het zonneproject is subsidie SDE+ 2014,fase 6 verleend. De bouw vindt plaats in de periode juni-september 2017. De EPC-contractor is de combinatie Solarfields/ib vogt.
Mede door de gevolgde aanbestedingsprocedure (Europees, niet openbaar met selectie), heeft Kees kennis gemaakt met de "Solarwereld", een ander werkveld dan gewend tot 2014.
KEES MIJDAM
MANAGER PROJECTEN /// AVRI
ROBBERT VAN BOXELAERE /// SUSTAINABILITY ENGINEER - WDP
Robbert Van Boxelaere is WDP’s sustainability engineer since 2014. He started at WDP as a project manager for commercial-scale rooftop and ground based utility-scale PV projects throughout Europe. Currently, Robbert is the technical asset manager for WDP’s 50 MWp solar portfolio and the program manager for WDP’s energy monitoring and management services. Other responsibilities include energy procurement, sustainable business strategy development, and corporate social responsibility reporting. WDP is a real estate investor listed on the EURONEXT stock exchange in Brussels and Amsterdam. The company owns 3.000.000 m² of warehouse space and is the market leader in the Benelux countries. Other countries of operation are France and Romania.
ROBBERT VAN BOXELAERE
SUSTAINABILITY ENGINEER /// WDP
DUNCAN MOSER /// SUPPLY CHAIN & OPERATIONS MANAGEMENT - HEINEKEN
Duncan Moser (1972) has been with HEINEKEN for over 19 years, working in various Supply Chain Management roles around the world. He initiated the Total Productive Management program in the Asia-Pacific region, creating the foundation for ongoing operational improvements and cost reduction.
Duncan subsequently worked as Brewery Manager, leading the Supply Chain operation (procurement, production and distribution) in Suriname. After a role as Production Manager at Den Bosch Brewery he moved on to Procurement. As Program Manager Supplier Collaboration he leads a program designed to optimize the end-to-end Supply Chain, particularly in the areas of costs and sustainability.
Duncan holds a Master’s Degree in Aerospace Engineering from Delft University of Technology and is currently pursuing an MBA at IE Business School in Madrid.
DUNCAN MOSER
SUPPLY CHAIN & OPERATIONS MANAGER /// HEINEKEN

Comment