BAARN – Door de enorme toename van zonne-energie in de komende jaren gaat de hele Nederlandse energie-infrastructuur op de schop. Omdat duurzame energie meer en meer lokaal opgewekt, opgeslagen en verbruikt wordt, zorgt zonne-energie voor een gespreid, gedecentraliseerd elektriciteitsnetwerk.


Dat voorspellen internationale experts die als keynote speakers zullen spreken tijdens de toonaangevende Solar Future NL conferentie, die op 18 mei in Baarn georganiseerd wordt door Solarplaza.

,,Zonne-energie is een van de snelst groeiende energiebronnen en die trend zal zich alleen maar doorzetten,” zegt Guy Sella, CEO, bestuursvoorzitter en oprichter van SolarEdge, wiens intelligente omvormers inmiddels geïnstalleerd zijn in 4,2 gigawatt aan zonne-systemen in 102 landen. In 2016 kwam er wereldwijd 76 gigawatt aan zonne-energiecapaciteit bij, waardoor het totaal nu op 305 gigawatt staat. Zeven jaar geleden was dat nog 50 gigawatt. In Nederland verwachten experts een vertienvoudiging van 2 tot 20 gigawatt aan zonne-energiecapaciteit in 2027. 

,,Ik ben ervan overtuigd dat zonne-energie deze eeuw het hart van ons wereldwijde energiesysteem zal worden.”

,,Ik ben ervan overtuigd dat zonne-energie deze eeuw het hart van ons wereldwijde energiesysteem zal worden,” zegt Gerard Reid, oprichter en partner van Alexa Capital, dat overal ter wereld investeringen in duurzame energie helpt financieren.

Zowel Sella als Reid signaleren dat de kosten voor het installeren van zonne-energie snel gedaald zijn – meer dan 60 procent in de laatste tien jaar – waardoor zonne-energie in steeds meer regio’s in de wereld concurrerend is geworden ten opzichte van fossiele energie.

De meest revolutionaire ontwikkeling die ze voorspellen is de verandering van de gehele energie-infrastructuur, die al bijna een eeuw gebaseerd is op centrale productie en distributie. ,,De toename van zonne-energie creëert een gespreid, gedecentraliseerd elektriciteitsnetwerk van mini stroomstations. Dat betekent dat zon de potentie heeft om voor een complete transformatie van het elektriciteitsnet en de energie-infrastructuur te zorgen en de hele energieproductie te democratiseren, door de controle van productie en consumptie van stroom in de handen van het individu te leggen. Dat zal bovendien de noodzaak en de kosten van energietransport verminderen,” stelt Sella.

Guy Sella (SolarEdge), Gerard Reid (Alexa Capital) en Anton Milner (IB Vogt)

Guy Sella (SolarEdge), Gerard Reid (Alexa Capital) en Anton Milner (IB Vogt)

Volgens Reid naderen we het punt dat het goedkoper is om zonne-energie met bijbehorende opslag te gebruiken dan stroom via het net te kopen. ,,Om dit te pareren zouden Energiebedrijven over moeten stappen van het verkopen van kilowattuur naar het verlenen van netdiensten en opnieuw moeten nadenken over het elektriciteitsnet en hoeveel ze daarvoor rekenen. Als ze dat niet doen hebben mensen geen netwerkbedrijven en energieleveranciers meer nodig. Ze zullen alles op lokaal niveau doen en hebben hun elektrische auto’s als rijdende batterijen beschikbaar. Dat zorgt voor de echte revolutie en die gaat er veel eerder komen dan iedereen denkt,” aldus Reid.

Nieuwe technologieën zoals digitalisering zullen een belangrijke rol gaan spelen in de decentralisatie, bijvoorbeeld doordat mensen die zonne-energie produceren die kunnen verhandelen via internet. ,,Digitalisering stelt consumenten in staat om meer onafhankelijk te worden en stimuleert nieuwe financiële modellen die zonne-energiesystemen meer betaalbaar kunnen maken,” zegt Sella.

"De Nederlandse zonne-energiesector is bezig grote stappen voorwaarts te zetten. Projecten zullen nog succesvoller zijn als lokale ontwikkelaars manieren vinden om snel van andere markten te leren, als ze meer specifieke PV-kennis krijgen en toepassen en de financiële ruggensteun beter weten te waarborgen."

In Nederland worden steeds meer en grotere zonneparken gebouwd. Een paar jaar geleden was zonnepark Ameland de grootste van het land met een capaciteit van 6 megawatt. In 2016 werd in Delfzijl zonnepark SunPort opgeleverd met een capaciteit van 31 megawatt. Tot dan het grootste ooit. Vorig jaar werd echter al Solarpark Zeeland in Vlissingen aangekondigd, met een capaciteit van 50 megawatt, meteen gevolgd door de aankondiging van zonnepark Midden-Groningen bij Hoogezand-Sappemeer, dat een capaciteit krijgt van 103 megawatt.

Bij het Zeeuwse project is het Duitse bedrijf ib vogt berokken, dat wereldwijd zonneparken ontwikkelt en bouwt. ,,De Nederlandse zonne-energiesector is bezig grote stappen voorwaarts te zetten. Projecten zullen nog succesvoller zijn als lokale ontwikkelaars manieren vinden om snel van andere markten te leren, als ze meer specifieke PV-kennis krijgen en toepassen en de financiële ruggensteun beter weten te waarborgen,” zegt algemeen directeur Anton Milner van iv vogt. ,,De ontwikkeling van zonneparken gebeurt vaak op lokaal niveau, terwijl de ervaring over het bouwen en de kennis over financiering vaak op regionaal of globaal niveau zitten. Als deze twee aspecten gecombineerd kunnen worden levert dat een enorm voordeel op in de verbetering en waarborging van projecten.”

Hij is een van de toonaangevende experts in Duitsland en oprichter van zonnecelproducent Q-Cells. Ib vogt heeft alleen al in Europa 0,6 gigawattpiek aan zonne-energie gebouwd en wereldwijd 1 miljard dollar aan financiering opgehaald.
,,Deze ontwikkelingen zijn complex, waarbij zowel interessante waardeverbetering behaald kan worden als veel duidelijke en niet zo voor de hand liggende valkuilen omzeild moeten worden,” zegt Milner. ,,Wij zien bijvoorbeeld continu gevallen waarbij de waarde van projecten met 20 tot 30 procent verhoogd zou kunnen worden door betere toepassing van toonaangevende technologie. Aan de andere kant kent de bedrijfstak ook diverse horrorverhalen waarbij het misging of waar vergissingen in de ontwikkelingsfase projecten om zeep hielpen of bemoeilijkten. Allemaal zaken die vermeden hadden kunnen worden.”

Naarmate de sector volwassen wordt, zullen de eisen en normen die aan de ontwikkeling van projecten worden gesteld toenemen, vooral vanwege de eisen die investeerders stellen, aldus Milner. Bovendien speelt financiering een steeds belangrijkere rol, zowel in de financiële ruggensteun die lokale investeerders nodig hebben om projecten op een professionele manier te voltooien als in het garanderen van tijdige uitbreiding van die financiering. Milner: ,,Als de opkomende Nederlandse markt zijn potentieel volledig wil benutten, dan moeten juist deze aspecten verbeteren.”


Guy Hella, Gerard Reid en Anton Milner zullen alledrie op het podium staan tijdens The Solar Future NL op 18 mei om keynote speeches te geven en het gesprek aan te gaan met een publiek van 200+ solar professionals betrokken in de Nederlandse zonne-energie markt. 

Comment