BAARN – Steeds meer Nederlandse bedrijven laten via leaseconstructies zonnepanelen op hun dak leggen. Door panelen te huren kunnen ze profiteren van goedkope zonne-energie, zonder zelf hierin te investeren en zonder zich te hoeven bekommeren om technische aspecten en onderhoud van de installatie.


Grote Nederlandse partijen zoals leasemaatschappij KiesZon, Triodos Bank en advocaten- en belastingadvieskantoor Loyens & Loeff, zagen het aantal bedrijven dat zonnepanelen leaset de afgelopen jaren flink toenemen.

GIDEON OVERWATER /// DIRECTOR - KIESZON
Drs. Gideon Overwater is ruim 14 jaar actief in de energiebranche met de laatste 10 jaar de nadruk op de Nederlandse zonnestroommarkt. Gideon heeft zich hierbij toegelegd op de financiering van zonnestroomprojecten en de eerste Nederlandse ‘operational full service lease’ zonnestroomprojecten gestructureerd. De laatste 10 jaar is dit financieringsconcept verder uitgebouwd tot een groot en succesvol financieringsmodel waar vele (non-)profit organisaties gebruik van maken. De financieringsactiviteiten hebben geleid tot de op- en uitbouw van een groot zonnestroom portfolio in samenwerking met Greenchoiceals ook een portfolio in samenwerking met RWE.
GIDEON OVERWATER
DIRECTOR /// KIESZON

Volgens directeur Gideon Overwater van KiesZon groeit de totale zonnestroommarkt, waardoor er ook meer geleaset wordt. ,,Eigenlijk is operational lease het huren van zonnepanelen op je dak,” zegt hij. Volgens hem zijn er drie belangrijke redenen voor bedrijven om een PV-installatie te huren in plaats van zelf te kopen. ,,Indien bedrijven geen geld hebben om te investeren. Of ze hebben wel geld, maar het brengt meer rendement op als bedrijven dat in hun eigen bedrijfsvoering investeren,” zegt Overwater. ,,Daarnaast erkennen veel bedrijven dat ze onvoldoende kennis hebben om zonnestroomprojecten te bouwen, laat staan te beheren en onderhouden. Deze risico’s dragen ze over aan de leasemaatschappij, waarbij de belangen gelijk liggen omdat de leasemaatschappij voor haar inkomen afhankelijk is van de zonnestroomproductie. Een win-winrelatie dus.
Voor dat ontzorgen betalen bedrijven een leaseprijs. Toch profiteren ze nog steeds van goedkope stroom van hun eigen dak, waarvoor ze geen belasting, transportkosten of opslag duurzame energie (ODE) hoeven te betalen. Meestal valt dat voordeliger uit. Bovendien kunnen ze op ieder gewenst moment de installatie overnemen als ze dat willen. 
Onder de operational lease die KiesZon zijn klanten biedt valt het hele proces. Van ontwerp tot financiering, van bouw tot onderhoud. Het bedrijf heeft via deze constructie al zonnepanelen geplaatst op meer dan 400 daken van onder meer ThyssenKrupp, Jumbo, Decathlon, Ahrend, Woningcorporatie Alliantie en andere bedrijven en organisaties.

Voor de financiering van deze projecten is Triodos Bank geregeld de voorkeursbank voor leasemaatschappijen. De bank zag de operational lease portefeuille de afgelopen jaren groeien tot bijna 80 miljoen euro. ,,Vaak gaat het om relatief kleine projecten waarbij het voor een bank op individuele basis een hele operatie is om daar financiering voor op te tuigen. Dit soort leasebedrijven weten dit soort projecten te bundelen en vragen voor een portefeuille projecten financiering aan. Dat maakt het voor ons interessanter, want dan heb je het ineens over financieringen van 20 tot 30 miljoen euro,” legt teamleider Energie & Klimaat Willem Enklaar van Triodos Bank uit. ,,Bovendien is het risico van de financiering gespreid, want je financiert een verzameling projecten. Op deze manier hebben wij al veel financieringen gedaan in de afgelopen jaren. We groeien mee met bedrijven als KiesZon die hun portefeuille uitbreiden.”

ROLAND DE VLAM /// CO-CHAIR ENERGY TEAM - LOYENS & LOEFF
Roland W. de Vlam (1971), advocaat, geeft leiding aan het Energy Team van Loyens & Loeff. Hij adviseert energiebedrijven en andere marktpartijen over de regulatoire aspecten bij transacties en staat zijn cliënten bij in gerechtelijke procedures en besluitvormingstrajecten bij beleidsmakers en toezichthouders, zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Zijn activiteiten binnen het energierecht omvatten de gehele keten: gas (E&P, opslag, LNG, transport en levering), elektriciteit (opwekking, transport en levering), 'renewables', warmte en CO2. Roland is lid van de Nederlandse Vereniging voor Energie Recht (NeVER) en publiceert regelmatig over ontwikkelingen op het gebied van het energierecht.
ROLAND DE VLAM
CO-CHAIR ENERGY TEAM /// LOYENS & LOEFF

Ook advocaat Roland de Vlam van Loyens & Loeff ziet steeds meer leasecontracten op zijn bureau verschijnen. Die zijn volgens hem relatief complex in vergelijking met eenvoudige koopcontracten, maar wel noodzakelijk. ,,Contracten worden aangegaan als iedereen happy is, maar je moet juist dan nadenken over wat er moet gebeuren als het ooit fout gaat,” zegt hij. ,,Wat als de panelen het niet goed doen? Of de leasemaatschappij of de klant failliet gaat? Is er sprake van opstalrecht of niet? En wat doe je na de looptijd van vijftien jaar? Daar moet je goede afspraken over maken. Over vijftien jaar zijn de betrokkenen bij de deal met pensioen of werken ergens anders, dus dan heb je een stuk papier nodig waarin de afspraken helder zijn terug te vinden.
Ook moet goed gekeken worden naar de voorwaarden van de operational lease om zeker te stellen dat de verbruiker de rekening en het risico van de panelen draagt en fiscaal wordt erkend als de producent van de duurzame elektriciteit. Anders moet er energiebelasting betaald worden over de levering. ,,Over die rekening en risico-discussie wordt nog dagelijks met de belastingdienst gesteggeld,” weet De Vlam.

Zijn kantoor werkt veel voor distributiecentra met enorme daken, fabrieken en andere middelgrote en grote bedrijven. Zij gebruiken de op hun daken opgewekte zonnestroom geheel of gedeeltelijk zelf. Een mogelijk overschot kunnen ze terugleveren aan het elektriciteitsbedrijf. De verwachting is echter dat in de nabije toekomst steeds meer installaties zullen worden ontwikkeld die niet primair stroom leveren aan de eigen verbruiksinstallatie, maar rechtstreeks aan het net. De ontwikkelaar heeft dan de keuze tussen levering aan een elektriciteitsbedrijf of levering aan een of meerdere verbruikers. In beide gevallen dient een elektriciteitsleveringsovereenkomst - een zogeheten Power Purchase Agreement (PPA) - te worden gesloten met die afnemer. Bij levering aan een verbruiker - de ‘corporate’ - wordt gesproken over een Corporate PPA. ,,Die laatste is in wezen gewoon een elektriciteitsleveringsovereenkomst, met dien verstande dat de fluctuaties in de zonnestroomproductie moeten worden opgevangen door een tweede overeenkomst met een elektriciteitsbedrijf om een stabiele stroomtoevoer te borgen. Met een Corporate PPA staat de ‘corporate’ dichter op een duurzaam energieproject dan wanneer hij groene stroom inkoopt bij zijn leverancier,” aldus De Vlam. Dat kan een reden zijn om hiervoor te kiezen.

De ervaringen met operational lease, PPA’s en andere trends in financieringsvormen komen uitgebreid ter sprake tijdens de Solar Future NL conferentie, die op 18 mei in Baarn georganiseerd wordt door Solarplaza. 

MANFRED HOCHLEITNER /// CFO - PHOENIX SOLAR AG
Manfred Hochleitner holds a Diploma in Mathematics from Passau University and started his career as a software developer and subsequently as Executive Staff to the Board at a publicly traded German electronics group. From 2006 until 2011, he was Head of Manufacturing and SCM, Financial Director and Managing Director with three medium-sized enterprises. At Phoenix Solar AG he served from 2012 as Director Finance and Administration before he became group CFO in 01/2015. Among other tasks, as Director Finance and Administration he was responsible for the Controlling, Treasury, Group Accounting and Tax functions. In addition, he played a significant role in securing the ongoing Group financing as well as in realigning the Group strategy.
MANFRED HOCHLEITNER
CFO /// PHOENIX SOLAR AG

Een van de partijen die daar een presentatie houdt is Phoenix Solar AG. Dat bedrijf bouwt turnkey PV-installaties, onder meer voor leasemaatschappijen, zal eind 2017 al voor 1 gigawattpiek aan zonneparken hebben gebouwd en heeft al voor 2 gigawattpiek aan modules aan klanten geleverd.
Volgens CFO Manfred Hochleitner heeft leasen voor- en nadelen voor bedrijven. ,,Als je alleen zonne-energie wilt kopen en geen eigenaar wilt zijn van een zonnepark is het een goede optie. Ook als je wel eigenaar wilt zijn, maar geen geld hebt om te investeren en geen lening krijgt van de bank,” zegt hij. ,,Het kantelpunt of het financieel voordeliger of nadeliger is voor bedrijven hangt in Nederland van de energieprijs af. Ook als je leaset kan de stroom van je dak goedkoper zijn dan stroom uit het net.
Nu de Nederlandse markt - mede vanwege de SDE+-subsidies - aantrekkelijker wordt en groeit, onderzoekt het bedrijf de mogelijkheden hier. Directeur Vassilis Zorbas van Phoenix Solar Griekenland - waar het Europese design & engineering center van de groep is gevestigd - zal de Nederlandse activiteiten gaan leiden. ,,Nederland is een van de laatste landen waar zonne-energie gesubsidieerd wordt, maar zelfs zonder subsidie is zonne-energie concurrerend ten opzichte van fossiele en andere duurzame energie,” zegt hij.
 


Gideon Overwater (KiesZon), Roland de Vlam (Loyens & Loeff) en Manfred Hochleitner (Phoenix Solar AG) spreken allen tijdens The Solar Future NL, de negende editie van het grootste jaarlijkse zonne-energie netwerk en kennis platform van Nederland.

1 Comment