Wessel Simons, Solarplaza

Een groot PV-project moet aan een aantal technische en financiële voorwaarden voldoen, wil het voor minstens twintig jaar het verwachte rendement gaan opbrengen. Drie experts geven tips om de faalkosten te beperken, zowel voor als na oplevering van het project.   


PETER COLPAERT /// SALES MANAGER - ENTEK
Peter founded Entek NV in 2012. After several years of experience in sales management he realised that there was a need for an independent Operational & Maintenance player in the Benelux market. As an O&M expert Peter has a good knowledge of what can go wrong in the design, building and exploitation of a large pv-installation. He is convinced that on almost every pv-installation there is room for improvements, thus higher ROI’s.
PETER COLPAERT
SALES MANAGER /// ENTEK

Nazorg

“Een sterk groeiende markt in combinatie met lage winstmarges is een recipe voor disaster. De continue prijs – en tijdsdruk heeft negatief effect op de bouwkwaliteit van systemen. Dat zien we in België en in Nederland zien we nu ook al de nodige gevolgen.”
Aan het woord is Peter Colpaert, medeoprichter en sales manager bij het Vlaamse Entek. Voor de zakelijke markt analyseren, monitoren en optimaliseren zij bestaande systemen. Entek beheert ruim driehonderd systemen in haar portfolio, goed voor 120 Megawattpiek aan capaciteit. Een bekende klant is de Belgische distributeur WDP, een top tien ontwikkelaar op de Nederlandse markt.

Colpaert concludeert dat systemen geïnstalleerd tussen 2012 en 2014 gemiddeld meer gebreken vertonen (zie kader ‘veel gemaakte fouten’). Hij zegt: “Fabrikanten gingen goedkoper produceren en daarvan zien we nu de negatieve effecten. Kwaliteitsborging is dan ook een continue zorg. WDP wil bijvoorbeeld dat we nu voor de bouw al meekijken om ontwerpfouten te voorkomen.”
Na oplevering ervan, rekent hij voor, kunnen lekstromen zelfs zorgen voor tien procent minder productieopbrengst. Voor de grotere klanten krijgt het bedrijf 24-uur toegang tot de installatie om in te kunnen grijpen bij een storing. Colpaert: “Je wilt niet dat een systeem van 1 Megawattpiek een halve dag stil ligt.”

JASPER LEMMENS /// CONSULTANT - DNV GL
Jasper Lemmens started at DNV GL in 2010. He has master's degrees in Applied Physics and in Business Administration. Within DNV GL Jasper combines his technical and business capabilities in projects where DNV GL is consulted on the technical and commercial aspects of PV systems. As a solar expert Jasper supports customers through third party services such as owner’s engineering and independent engineering, market studies, due diligences, risk assessments, project financing, workshops and technical research in the role of technical specialist and project manager. He is the project leader of the Dutch National Action Plan Solar Power where barriers for the Dutch PV market are described and removed and he is the expert for the cost assessment of solar PV and solar heat as part of an advice on the subsidy base for the Dutch feed-in support scheme SDE+.
JASPER LEMMENS
CONSULTANT /// DNV GL

Ook Ir. Jasper Lemmens, consultant solar energy bij DNV GL, ziet dat onderhoud en monitoring van bestaande (grootschalige) systemen vaak een ondergeschoven kindje is. “Het kan en móet in Nederland een stuk beter. De waarde van een systeem wordt na realisatie sterk beïnvloed door de kwaliteit van onderhoud en monitoring.”

Verwachtingen

Deze praktijk staat in schril contrast met de verwachtingen. Want hoe groter het project, hoe groter het financiële belang en hoe groter het afbreukrisico. De investeerder verwacht een minimaal rendement; de financier verwacht dat zijn lening inclusief rente tijdig wordt afgelost; de systeemeigenaar verlangt een minimale opbrengst en de afnemer van de energie wil dat de prijs per kilowattuur zonnestroom voorspelbaar is. Kortom, zekerheden en garanties zijn een must bij grootschalige PV-projecten.

DNV GL adviseert zowel projectontwikkelaars als financiers door middel van een technisch en financieel ‘due diligence’-traject. Lemmens: “We lichten een project compleet door. Van het technisch ontwerp, het verdienmodel en de bestaande contracten tussen bijvoorbeeld de ‘operation & maintenance’ overeenkomst tussen de bouwende EPC-partij en de projectontwikkelaar.”

De 3 meest gemaakte fouten bij (grootschalige) PV-installaties volgens Peter Colpaert van Entek:

1. Lekstromen door onvoldoende isolatie van componentonderdelen. Dit kan tot een productieafname van wel tien procent leiden op installatieniveau.

2. Gebreken aan de PV-panelen zoals microcracks of yellowing (verkleuring van de plastic coating).

3. Incompatibiliteit tussen de draagconstructie, het dak en panelen.

Elke business case valt of staat met een gedegen technische analyse, aldus Lemmens. “Via een grote hoeveelheid aan data zoals locatie -, instralings – en monitoringsdata voorspellen we de opbrengst zo nauwkeurig mogelijk. Een instralingsverschil van vijf tot zeven procent kan al een enorm verschil maken in de uiteindelijke opbrengst. Uiteindelijk weegt de ‘performance ratio’, de verhouding tussen de gemeten en theoretische opbrengst van een zonnepark of – dak, zwaar mee bij de financiële haalbaarheid van een project.”

Garantiedoolhof

Ook garanties moeten de investeerder vooraf meer zekerheid bieden. Maar daar zitten een aantal haken en ogen aan. Lemmens ziet dat verkopende partijen, vaak ontwikkelaars of EPC-partijen, niet altijd even transparant zijn met het vrijgeven van productie – en garantiegegevens. Hij zegt: “We adviseren een koper alles zo transparant mogelijk boven tafel te krijgen, tot aan alle product – en opbrengstgaranties aan toe.”

Garanties op papier blijken in de praktijk niet gemakkelijk te claimen, aldus Colpaert. Een trend is dat de garantietermijn voor omvormers afneemt. Hij zegt: “Ook opbrengstgaranties zijn doorgaans heel lastig te claimen, vooral bij Chinese leveranciers helaas. Fabrikanten schermen met een opbrengstgarantie van 80 procent tot over een periode van vijfentwintig jaar. Maar zodra een systeem een output van 90 procent heeft, is er sprake van 10 procent minder opbrengst en is deze niet te claimen. Door consequent alle gebreken bij de fabrikant te melden, hopen we de druk op de fabrikant te verhogen.”

REMCO JONGSMA /// MANAGER - NATIONAAL DUURZAAMHEIDSPLAN
Remco is de afgelopen jaren actief geweest in leidinggevende en commerciële functies in de installatiebranche en vastgoedsector in Nederland, zowel als in het buitenland. Hij heeft veel ervaring met het opzetten en aansturen van serviceteams in de elektrotechniek en het geven van technisch commerciële adviezen.
REMCO JONGSMA
MANAGER /// NATIONAAL DUURZAAMHEIDSPLAN

Operationele lease

Een manier om onderhoud en monitoring vooraf al uit te besteden is via een operationeel leasecontract. De zakelijke lease moet de eindgebruiker meer zekerheid bieden en ontzorgen, stelt Remco Jongsma, manager van het Nationaal Duurzaamheidsplan (NDP), een initiatief van installateur SolarNRG. Jongsma, afkomstig uit de liftenindustrie: “We mikken op klanten die zonne-energie zien als een branchevreemde activiteit. Denk aan groente – en fruitdistributeurs met een groot, plat dak en veel elektriciteitsverbruik overdag.”
Jongsma rekent voor dat klanten minstens een kwart tot de helft van hun verbruik met zonne-energie kunnen compenseren. Hij zegt: “Ze betalen een jaarlijks leasebedrag dat concurrerend moet zijn aan wat ze normaal aan grijze elektriciteit kwijt zouden zijn. De lease loopt na vijftien jaar af en de klant kan de installatie overkopen voor een bedrag gelijk aan één jaar lease. Mocht de productie stilvallen door een externe oorzaak zoals een hagelinslag, dan neemt NDP dat risico op zich en wordt de klant gecompenseerd voor productieverlies. Jongsma heeft voor vijf projecten SDE+ subsidie binnen, waarvoor binnenkort de uitvoering moet gaan starten.


Webinar 4 mei 2017

Solarplaza organiseert donderdag 4 mei om 14:30 uur de webinar "Optimaal rendement uit grote (grondgebonden) PV projecten". Zowel Peter Colpaert (Entek), Jasper Lemmens (DNV GL) en Remco Jongsma (NDP) zullen tijdens de webinar hun inzichten delen en vragen beantwoorden. Registreer je vrijblijvend voor de webinar op: http://thesolarfuture.nl/webinar-nl/
 

Comment