De eerste ronde SDE+ heeft een record van 4484 van de in totaal 4.673 aanvragen opgeleverd. In totaal gaat het om PV projecten voor een vermogen van in totaal 2647 MegaWatt.  Het aangevraagde relateerde budget bedraagt € 3,2 miljard van de in totaal 6 miljard die deze ronde beschikbaar is. De aanvragen worden op dit moment door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal naar verwachting niet voor juli worden afgerond.  

Gebaseerd op de ervaringen in de eerdere SDE+ rondes, zullen naar verwachting niet alle projecten waarop SDE+ subsidie wordt toegekend, worden gerealiseerd. Desalniettemin zal de grote aantal aanvragen en het ruimere SDE+ budget de groei van de Nederlandse PV markt verder versterken.

De officiële brief van de Minister aan de Tweede Kamer is hieronder beschikbaar.

Comment