In 50 uur 300 zonnepanelen gefinancierd door meer dan 100 deelnemers

Op crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen heeft Willy Ketelaars in 50 uur het zonnedak met 300 zonnepanelen gefinancierd. De benodigde 100.000 euro is bij elkaar gebracht door 113 deelnemers vanuit heel Nederland. Deze manier van financieren kan zorgen voor veel zonnedaken in Nederland. Hieronder een uitleg over deze manier van financieren.

Aanleiding

Installateur de Zonnefabriek heeft in 2014 SDE+ subsidie aangevraagd voor het bedrijfsdak van Ketelaars Holding in Heeswijk-Dinther. De initiële investering bleek echter voor Ketelaars holding te hoog, terwijl het dak perfect geschikt is voor een zonne-energie installatie. Een typisch financieringsprobleem waar veel MKB-bedrijven mee te maken hebben. Het bedrag is te groot voor een eigen investering en te klein voor specifieke projectfinanciering bij een bank.

Financieringsoplossing

ZonnepanelenDelen biedt een oplossing die een minimale financiële investering van de gebouweigenaar vergt voor de realisatie van het zonnedak. Installateur de Zonnefabriek kwam met de offerte en SDE+ subsidie bij ZonnepanelenDelen uit. Deze installateur heeft al eerder zonne-energieprojecten uitgevoerd die zijn gecrowdfund op ZonnepanelenDelen. Dus voor de Zonnefabriek is het helder aan welke kwaliteits-en garantie eisen de installatie moet voldoen, bijvoorbeeld dat er gebruik wordt gemaakt van zonnepanelen die herverzekerbaar zijn.

Uitvoering van crowdfunding

In korte tijd is de crowdfunding voorbereid. Op basis van de offerte, het eigen stroomverbruik en de beschikbare subsidie is er een business case gemaakt. De opzet is zo dat de dak-eigenaar, Ketelaars Holding, direct eigenaar is en na 15 jaar de crowdfunders (ZonneDelers genoemd) afbetaalt. De komende 15 jaar heeft Ketelaars Holding een voordeel op zijn stroomrekening en na aflossing van de ZonneDelers is de zonnestroom gratis.

Op het crowdfundingplatform ZonnepanelenDelen laten we alle informatie terugkomen op https://www.zonnepanelendelen.nl/project/ketelaars.

Op deze pagina kan iedereen vanuit heel Nederland gedurende de crowdfundperiode meedoen, dit kan al vanaf 25,- euro in een deel van een zonnepaneel. ZonnepanelenDelen heeft een vrijstelling van de AFM om op deze wijze een project te financieren.

Daarbij krijgen de deelnemers gedurende de looptijd van het project rendement uitgekeerd op basis van de zonnestroom die is opgewekt. Via de ZonneDelen app kan de eigen investering live worden gevolgd door alle deelnemers.

Grote belangstelling

Door een gericht marketingplan met de inzet van lokale media, speciale online acties en enkele gespecialiseerde nieuwsbrieven zijn geïnteresseerden gevonden en verzameld. Na de start waren er direct veel deelnemers en was het een kwestie van tijd voordat de ZonneDelen van waren uitverkocht.

Een opgetogen Willy Ketelaars zelf na het succes: "De crowdfunding is zeer snel gegaan. Het dak ligt er dus wat mij betreft kunnen we aan de slag"

Nu kan een zonnedak van 300 zonnepanelen worden gerealiseerd door de installateur en kunnen meer dan 100 huishoudens de eigen energie vergroenen. Daarbij staat het bedrijf van Willy Ketelaars positief in de aandacht bij een grote groep en heeft Ketelaars Holding financieel voordeel omdat het dak nu duurzaam kan worden ingezet.

Comment