door Edwin Koot - Oprichter Solarplaza

door Edwin Koot - Oprichter Solarplaza

Energietransitie wereldwijd in volle gang met zonnestroom goedkoper dan kolenstroom

Rotterdam, 17 Mei 2016 - Nederland telt inmiddels meer dan 350.000 zonne-energie (PV) systemen in de woningbouw. Op een totaal van ca. 4,9 miljoen eengezinswoningen betekent dit dat inmiddels één op de 14 woningen zonnepanelen op het dak heeft. Alleen al in 2015 zijn er naar schatting ca. 125.000 woningen bijgekomen die zelf zonnestroom opwekken. Solarplaza verwacht dat er in 2016 minimaal eenzelfde hoeveelheid zonne-energie systemen bij zal komen. De Nederlandse markt zal in 2016, met ook steeds meer grote projecten op braakliggende terreinen en op bedrijfsdaken, naar verwachting zo’n 30% groeien met ca. 500 MegaWatt nieuw vermogen. Dat komt overeen met ca. 2,1 miljoen zonnepanelen en is iets meer dan het vermogen van de kernenergiecentrale in Borssele, alleen levert die meer energie omdat die ook ‘s nachts draait.

 

Zonne-energie systemen worden nog steeds goedkoper. Niet alleen omdat zonnepanelen en andere componenten iets goedkoper worden, maar ook omdat bedrijven in de sector professionaliseren en installatie- en verkoopprocessen (overheadkosten, sales- en marketingkosten) optimaliseren.

De verwachting is dat de groei van de zonne-energie markt de komende jaren zal aanhouden. Zonne-energie systemen worden nog steeds goedkoper. Niet alleen omdat zonnepanelen en andere componenten iets goedkoper worden, maar ook omdat bedrijven in de sector professionaliseren en installatie- en verkoopprocessen (overheadkosten, sales- en marketingkosten) optimaliseren.

De salderingsregeling (waaronder overtollig geproduceerde zonnestroom aan het net terug geleverd mag worden voor de prijs van reguliere stroom) en de SDE+-subsidieregeling voor grotere projecten (niet huishoudens), stimuleren deze groei. Deze laatste SDE+ regeling ligt momenteel echter onder vuur binnen de zonne-energie sector. De 4 miljard euro subsidie die beschikbaar is gesteld in de eerste SDE+ ronde in 2016, zal waarschijnlijk geheel besteed worden aan de bijstook van houtsnippers (uit het buitenland) in de huidige kolencentrales. Dit ten koste van de meer dan 3.000 (!) ingediende projecten voor nieuwe zonne-energie in Nederland.

 

De 4 miljard euro subsidie die beschikbaar is gesteld in de eerste SDE+ ronde in 2016, zal waarschijnlijk geheel besteed worden aan de bijstook van houtsnippers (uit het buitenland) in de huidige kolencentrales. Dit ten koste van de meer dan 3.000 (!) ingediende projecten voor nieuwe zonne-energie in Nederland.

De toekomst van deze stimuleringsregelingen (salderen en SDE+) is een van de discussiepunten tijdens de 8ste editie van de Nederlandse zonne-energie conferentie The Solar Future, op 26 mei a.s. In de Jaarbeurs te Utrecht. Stabiliteit in de regelgeving en stimulering is cruciaal voor verdere groei van de sector die aan duizenden mensen werk biedt. Uiteindelijk wil de sector af van stimuleringsregelingen, zodat ongelimiteerde groei mogelijk is. Maar laten we niet vergeten dat Nederland nog ver achter loopt op het halen van haar in Europees verband afgesproken Duurzame Energie doelstelling, een zeer bescheiden, 14% in 2020. Nederland heeft momenteel met ca. 5% bijvoorbeeld tien keer minder duurzame energie bijdrage dan Zweden. Enige steun is dus wel gewenst om de transitie naar duurzame energie te versnellen. Zonne-energie is bovendien echt schone energie en dus niet te vergelijken met stroom uit kolen en kernenergie, omdat daar de negatieve aspecten van uitstoot en opslag van afval niet zijn verdisconteerd.

 

Maar laten we niet vergeten dat Nederland nog ver achter loopt op het halen van haar in Europees verband afgesproken Duurzame Energie doelstelling, een zeer bescheiden, 14% in 2020. Nederland heeft momenteel met ca. 5% bijvoorbeeld tien keer minder duurzame energie bijdrage dan Zweden.

Wereldwijd groeit het aandeel zonne-energie ook steeds sneller. Het duurde 15 jaar om te komen tot de huidige ruim 200.000 MegaWatt geinstalleerd vermogen zonne-energie, terwijl dit zal verdubbelen in de komende 3 jaar. Niet alleen zullen de kosten van zonne-energie nog verder dalen, maar ook komen er nog steeds nieuwe markten bij en blijven de bestaande markten groeien. De sterke toename zal ook in Nederland een impact hebben op bijvoorbeeld de huidige business van energiebedrijven. Consumenten met zonnepanelen nemen immers minder stroom af. En de groei van zonne-energie in Duitsland, wereldwijd nog steeds een koploper, zorgt voor een enorme elektriciteitsproductie in de zonnige zomer maanden. In week 12 dit jaar was de prijs van elektriciteit op de Duitse handelsbeurs zelfs even negatief door hoge productie van wind - en zonne-energiesystemen en aan de andere kant een lager elektriciteitsverbruik. Duitsland levert en soms zelfs ‘dumpt’ overtollige Duitse stroom tegen lage prijzen op o.a. de Nederlandse markt. Winstmarges voor energie productiebedrijven verdwijnen zo als ‘sneeuw voor de zon’. Zonne-  en windenergie dragen zo bij aan de algehele prijsverlaging van elektriciteit.

 

Deze maand werd bekend dat het energiebedrijf DEWA uit Dubai een wereldrecord aanbieding heeft ontvangen voor de geplande bouw van ‘s werelds grootste zonnestroom centrale van 800 MegaWatt. De ontwikkelaars beloven zonnestroom te kunnen leveren net onder $0,03 per KiloWattuur. Dat is onder de kostprijs van stroom uit kolen- of kernenergie centrales.

De internationale context van de energiemarkt, de dalende kosten trends, praktijkervaringen met zonne-energie in Nederland, de impact van veranderingen zoals energie-opslag thuis en in Elektrische Voertuigen en de toenemende interesse voor PV van grote investeerders, zijn onderwerpen die tijdens de conferentie op 26 Mei worden besproken door nationale en internationale experts. Een van hen is Michael Eckhart, top bankier bij Citi Group in New York. Van de 130 Biljoen Dollar die jaarlijks door de kapitaalmarkt worden geinvesteerd, verwacht hij dat 1 biljoen Dollar naar duurzame energie zal gaan per 2025. Eckhart’s verwachting zou nog wel eens conservatief kunnen blijken. Deze maand werd bekend dat het energiebedrijf DEWA uit Dubai een wereldrecord aanbieding heeft ontvangen voor de geplande bouw van ‘s werelds grootste zonnestroom centrale van 800 MegaWatt. De ontwikkelaars beloven zonnestroom te kunnen leveren net onder $0,03 per KiloWattuur. Dat is onder de kostprijs van stroom uit kolen- of kernenergie centrales. Logisch dus dat de grote investeerders zich nu en masse gaan wenden tot zonne-energie. Wie durft nu nog te investeren in een nieuwe Kolen of Kernenergiecentrale als de kostprijzen voor zonnestroom vandaag de dag al lager zijn? Het bouwen van een kolen of kernenergiecentrale kost jaren. In de tussentijd wordt zonnestroom nog goedkoper. En dan hangt er ook nog een mogelijke heffing, belasting of kostenpost voor CO2 emissie boven het hoofd als onzekerheid. Bovendien is de hele wereld het eens over een noodzakelijke energietransitie naar duurzame energie. Dus vroeg of laat moeten die kolencentrales dicht. Investeerders houden van zekerheid. En zeker is dat de kosten van zonnestroom alleen maar verder dalen en het financiële plaatje voor kolencentrales alleen maar slechter wordt.

Comment