SPONSORED CONTENT


image: SolarEdge

image: SolarEdge

SolarEdge produceert omvormeroplossingen die commerciële projecten betere kostenbeheersing bieden. Met zijn PV-omvormers, power optimizers en cloud-based monitoring richt SolarEdge zich op een groot aantal segmenten van de zonne-energiemarkt, van woonhuizen en bedrijfspanden tot grootschalige zonne-energieprojecten.

Efficiënte omvormers en power optimizers

SolarEdge biedt innovatieve oplossingen voor kleine en grote commerciële projecten waarbij de focus ligt op de Levelized Cost of Energy (LCOE). Hierbij is het managen van het PV-systeem essentieel om de levenslange energieopbrengst te maximaliseren en de O&M-kosten te verlagen. Door de geoptimaliseerde omvormer oplossingen van SolarEdge kunnen langere strings gebruikt worden dan bij traditionele omvormers. Langere strings betekent minder strings en dat betekent al snel een aanzienlijke verlaging van de systeemkosten (kabels, zekeringen, verdeeldozen). Bovendien verrichten de SolarEdge power optimizers MPPT (Maximum Power Point Tracking) per individueel paneel om mismatch-verliezen te voorkomen (veroorzaakt door o.a. producttoleranties, temperatuurverschillen, schaduw, vervuiling of sneeuw op de panelen) en om maximale energieproductie van elk paneel te garanderen.

Lagere exploitatie- en onderhoudskosten

Het SolarEdge omvormersysteem heeft bovendien goede monitoring-functionaliteiten, zowel op paneel- als op systeemniveau. Dat biedt (toe)zicht in de productiegegevens van de installatie en zorgt er voor dat problemen door onder-presterende panelen duidelijk gelokaliseerd worden op een virtuele plattegrond. Systeemeigenaren kunnen zo proactief reageren en de uptime verbeteren. Monitoring op paneelniveau en onderhoud op afstand zijn factoren die de O&M-kosten verlagen. Bijvoorbeeld omdat het niet meer nodig is om vooraf ingeplande, periodieke diagnostiek op locatie te houden.

Zo wordt verbeterd PV-asset management mogelijk dankzij monitoring op paneelniveau en probleemoplossing op afstand. Dit maakt de commerciële projecten met SolarEdge te allen tijde beheersbaar.


Meer informatie over de producten van SolarEdge via: www.solaredge.com en InfoNL@solaredge.com

Comment