solar power plant on greenfield.JPG

Succesvolle SDE+ subsidie 2014  maakt bouw grotere zonneparken mogelijk

ROTTERDAM – In Nederland worden de komende twee jaar veel grootschalige zonne-energieprojecten van elk meer dan 10 megawatt gebouwd, die het huidige geïnstalleerd vermogen van 1,3 gigawatt zouden kunnen verdubbelen. Hoewel zonnepanelen op daken van particulieren belangrijk blijven voor het halen van klimaatdoelstellingen, verschuift de focus steeds maar naar grote zonneparken op braakliggende terreinen of daken van bedrijven.


Dit stellen experts vooruitlopend op de zevende editie van The Solar Future NL conferentie over de Nederlandse zonne-energiemarkt, die op 27 mei in Rotterdam plaatsvindt. ,,Een verdubbeling van de PV-capaciteit in Nederland is zeker mogelijk. Grote projecten op onbenutte gronden kun je heel efficiënt voor 20 tot 25 jaar inrichten en dan kan het snel gaan,” zegt directeur Hans Hoven van projectontwikkelaar SunPort Energy. Het bedrijf is bezig met de ontwikkeling van diverse nieuwe projecten van meer dan 20 megawatt aan zonne-energie.

Ook adviseur zonne-energie Bas Vet van DNV GL ziet het aantal grootschalige projecten toenemen en voorspelt een flinke groei van geproduceerde zonnestroom de komende jaren.

Directeur Dennis de Jong van Solarcentury Benelux denkt dat grote PV-projecten een eenmalige piek beleven. Een verdubbeling van zonnestroom zit er volgens hem zeker in, maar dan wel dankzij de particuliere markt. SDE+ subsidie voor grote PV-projecten zal de komende jaren opgaan aan projecten die biomassa bijstoken in kolencentrales.

Van de totale 3,3 miljard euro subsidie die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) het afgelopen jaar binnen de regeling voor Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) 2014 heeft toegekend, gaat 1,3 miljard naar zonne-energieprojecten. Met dat bedrag kunnen bijna 3000 projecten met een gezamenlijk vermogen van ruim 850 megawatt gerealiseerd worden. Ruim 100 megawatt is nog in behandeling.

Hans Hoven

Hans Hoven

Ontwikkelaar SunPort Energy, gespecialiseerd in grootschalige projecten, is steeds op zoek naar braakliggende terreinen zonder functie, waar het zonder veel bezwaren zonneparken kan realiseren. Zonder SDE-subsidie is dat nog niet mogelijk in Nederland, stelt directeur Hans Hoven. ,,Desondanks zien we de prijs van panelen en de kosten van zonne-energie dalen, terwijl de rendementen van zonnepanelen spectaculair toenemen. Ook zie je steeds meer verschuiving van de daken, wat ik persoonlijk rommelig vind, naar projecten op de grond. Dat gaat snel en zo kan Nederland zijn achterstand op zonne-energiegebied ten opzichte van omringende landen inhalen,” aldus Hoven.

Bas Vet

Bas Vet

DNV GL wordt vanwege zijn internationale netwerk en expertise vaak gevraagd om dergelijke projecten te begeleiden en de risico’s en haalbaarheid te beoordelen. ,,Grootschalige projecten hebben de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Met onze ervaring met grote 1-500 MWp projecten in het buitenland, helpen we ontwikkelaars en energiebedrijven in Nederland typische valkuilen te vermijden,” vertelt adviseur Bas Vet

De potentiële capaciteit aan zonne-energie op Nederlandse daken bedraagt in zijn totaliteit 66 gigawatt.

,,Wanneer we ook industrieterreinen, stroken langs snelwegen of sporen en braakliggende terreinen meenemen, loopt dit potentieel op tot 150 gigawatt, maar de vraag is of dat te realiseren is. Voorlopig zijn dat getallen voor de toekomst,” aldus Vet.

Dennis de Jong

Dennis de Jong

Dennis de Jong van Solarcentury is terughoudender. ,,Er wordt straks voor 1 gigawatt aan SDE-subsidie toegekend, maar ik schat in dat er zo’n 30 procent teveel vermogen is aangevraagd en voorspel dat hooguit 80 procent van de projecten ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt. Bijvoorbeeld omdat ze geen financiering kunnen krijgen,” zegt hij. ,,Natuurlijk is het fantastisch als er dit jaar een halve gigawatt bijkomt, maar dat effect is over twee jaar weer uitgewerkt.

Hij voorspelt dat de groei het komende jaar stokt omdat biomassa het grootste deel van de SDE-subsidies zal opslokken. Die projecten kunnen voor een lagere kostprijs per kWh/h stroom inschrijven en zo zonne-energie buitenspel zetten.

Ook Hoven is somber over de SDE+ subsidie voor 2015. ,,Die zal voor een groot deel opgaan aan het bijstoken van biomassa in kolencentrales. Zo besteed je subsidiegeld aan het creëren van extra CO2-uitstoot,” stelt hij. ,,Dat remt de ontwikkeling van zonne-energie.

Tijdens The Solar Future NL conferentie zijn nog enkele vrijkaarten beschikbaar voor bedrijven die een SDE+ subsidie hebben gekregen om PV-projecten te ontwikkelen.

Comment