Over de gehele linie van de Nederlandse zonne-energiemarkt zijn experts het eens dat er grote stappen gemaakt worden en de markt steeds volwassener wordt. Aan de andere kant moet er nog een hoop werk verricht worden voor de markt echt “volwassen” is. Steeds meer Nederlandse bedrijven zijn betrokken bij dit proces, maar de hamvraag in de industrie blijft: wat kunnen de Nederlandse zonne-energiebedrijven doen om hier de PV industrie blijvend te bevorderen? Om dit lastige vraagstuk te benaderen, zal Craig Savy, Business Development Manager bij DNV GL, zijn expertise met ons delen. Zijn bedrijf wordt wereldwijd gerenommeerd om haar diensten op het gebied van testing, certificering en advisering aan de gehele energieketen (in 2013 is DNV GL ontstaan uit DNV, KEMA, Garrad Hassan, en GL Renewables Certification).

De algemene trend in de Nederlandse PV markt laat zien dat er een verschuiving gaande is naar grotere systemen waar meer geld mee gemoeid is. Een dergelijke groei brengt uitdagingen met zich mee. Craig Savy ziet in zijn werk dat er Duitse ontwikkelaars zijn die met een schuin oog naar de Nederlandse markt kijken. Zij hebben veel ervaring opgebouwd en zijn op zoek naar nieuwe projecten en groeimogelijkheden. 

“Ik zie het als een risico dat de meeste Nederlandse ontwikkelaars tot nu toe slechts betrokken zijn geweest in kleinere installaties en coöperatieve projecten. Er zijn er maar een paar die de nodige ervaring hebben met grootschalige projecten om investeerders te kunnen overtuigen.” Hij verwacht dat de Nederlandse markt zijn groeiende trend door zal zetten, maar ziet het missen van ervaring in grote projecten als een potentieel gevaar. Duitse bedrijven zouden Nederlandse partijen uit hun markt kunnen  drijven. 

“De Nederlandse markt zou zich bewust moeten zijn van de kansen die er liggen”, benadrukt Craig Savy, “maar er zijn twee dingen die we als Nederlandse zonne-energie industrie moeten doen. Het eerste is het verhogen van de kwaliteit van onze zonne-energie projecten, en het tweede is een professionaliseringsslag maken door goede standaarden te ontwikkelen.”

Ten eerste, om de kwaliteit te kunnen verbeteren, is het volgens Craig Savy essentieel om vertrouwen richting investeerders te kweken. Eigenaren en investeerders werken eenmaal het liefst samen met partijen die ze reeds kennen van een eerdere, succesvolle samenwerking. “We moeten een stap terug nemen en van de lessen uit andere landen leren, zoals Duitsland, sinds zij de leercurve al hebben meegemaakt. We moeten in Nederland ook met een aanbevolen standaard komen die transparant is en een rechtvaardig speelveld creëert. Wanneer we de investeerders die nu overwegen om de Nederlandse markt te betreden zo ver kunnen krijgen om zich te committeren, volgen de eigenaren en ontwikkelaars, en dan hebben we al hele grote vooruitgang geboekt.” Momenteel is DNV GL bezig met het ontwikkelen van een aanbevolen standaard zodat investeerders een gegarandeerd kwaliteitsniveau kunnen verwachten wanneer zij met de Nederlandse partijen samenwerken.

De tweede verbetering die de Nederlandse markt kan gebruiken is een professionelere aanpak ten opzichte van het financiële proces, en het belang om te begrijpen hoe het hele ontwikkelingsproces werkt van haalbaarheid tot locatiekeuze en financiële details. “De Nederlandse markt mist een professionele aanpak op dit vlak. Wanneer we dit kunnen verbeteren, kunnen we eigenaren en investeerders laten zien dat we de kennis hebben en begrijpen hoe de processen precies werken. Op deze manier worden risico’s geminimaliseerd en cash flows veilig gesteld, zodat veel meer projecten van verschillende groottes gerealiseerd kunnen worden,” aldus de bemoedigende woorden van Craig Savy.

Craig Savy heeft een belang in de professionalisering van de Nederlandse PV industrie, aangezien DNV GL veel samenwerkt met partijen die een SDE+ subsidie toegekend hebben gekregen. Hij is bezorgd dat Nederlandse partijen soms een stap missen in de kwaliteitseisen van een project. “Ze komen naar DNV GL om uit te leggen dat ze gedurende het proces een bepaald kwaliteitsniveau hebben gehanteerd, maar willen graag dat DNV GL dit controleert zodat ze zeker weten dat ze niks gemist hebben voor het project voltooid is. We zien een algemeen bewustzijn in de Nederlandse markt, het is nu noodzakelijk om een hoger kwaliteitsniveau te realiseren en de ontwikkeling van zonne-energieprojecten te professionaliseren, maar we hebben standaarden nodig om aan te geven wat er precies dient te gebeuren.”

Om munt te kunnen slaan uit het potentieel van de Nederlandse zonne-energiemarkt zijn deze twee ingrediënten essentieel. Craig Savy vindt dat kwaliteit en professionnalisme zeker verbeterd zijn, maar zonder verdere verbetering is het niveau nog niet hoog genoeg om het potentieel te kunnen benutten. “Wanneer een van de (op dit moment gefinancierde) projecten, niet aan de nodige kwaliteitseisen voldoet en uiteindelijk geen cash flow genereert, zal dit toekomstige investeerders zeker afschrikken. Wanneer dit gebeurt, zal de deur open komen te staan voor buitenlandse partijen die wel deze zekerheid kunnen geven. Of erger, potentiële eigenaren en investeerder bevriezen hun activiteiten in Nederland volledig en komen pas over twee of drie jaar terug, wat een hele lange tijd is in zo’n dynamische industrie,” aldus Craig Savy.

Comment