Nederlandse deskundigen op het gebied van zonne-energie hebben een gemeenschappelijk doel, op welk gebied van de Nederlandse markt voor zonne-energie ze ook actief zijn. Dennis Gieselaar, medeoprichter van Oskomera, weet het treffend te zeggen: “De markt moet verder worden opgeleid. Mijn doel is om de markt professioneler en kwalitatief beter te maken.” Hij merkt op dat we niet bereid moeten zijn om lage prijzen boven alles te accepteren, om vervolgens te merken welke kwaliteit dit oplevert. Als deskundig panellid op “The Solar Future NL” van Solarplaza op 27 mei, 2015 in Rotterdam (www.thesolarfuture.nl), zal Dennis dieper ingaan op het toenemende probleem van zonnesystemen van lage kwaliteit vanuit het perspectief van een marktleider, en zal hij zijn visie geven op de toekomst van de Nederlandse markt voor zonne-energie.

De heer Gieselaar zegt: “Toen ik begon met zonne-energie was mijn eerste doel om een belangrijke bijdrage te leveren aan de introductie van zonnetechnologie in Nederland. Zonne-energie is nu bijna een volwassen branche en Oskomera heeft daar een belangrijke bijdrage aan geleverd. Momenteel is het belangrijkste doel echter om waarde toe te voegen aan de markt, en om ervoor te zorgen dat we het meeste uit zonne-installaties halen. Het publiek moet begrijpen wat een duurzaam en hoog-rendement zonnesysteem is en hoe men kan ontcijferen welk systeem beter is dan andere om het meeste uit deze geavanceerde technologie te halen”.

Duurzame. hoog-rendement prestaties hebben niet alleen te maken met het type module, maar ook met hoe de verschillende componenten gekoppeld zijn en met de kwaliteit van het vakmanschap tijdens de installatie. De heer Gieselaar benadrukt: “De levensduur en de duurzaamheid van zonnesystemen wordt uiteindelijk bepaald door hoe zonnepanelen worden geïnstalleerd, hoe de stekkers zijn verbonden met de kabels, de zekering met de omvormer, in feite dus met de kern van de zaak bij de installatie van zonnepanelen. Wij hebben meer dan 250 grote zonnesystemen geplaatst en vele daarvan werken technisch gezien nog steeds. Dit biedt ons de mogelijkheid om elke dag te zien wat er mis kan gaan en deze kennis heeft uitgewezen dat de problemen bijna altijd voortkomen uit slordig installatiewerk. Dit is van grote invloed op prestaties en levensduur”.

De heer Gieselaar verwacht verder een aanzienlijke stabilisatie van de Nederlandse markt voor zonnepanelen op woningen. “Ik voorspel dat in de toekomst toegewijde installateurs van zonnepanelen nog slechts een klein aandeel zullen hebben van de totale omzet voor zonne-energie. Ik denk dat de installatiemarkt de kansen en bedreigingen geleerd heeft van het heel sterk afhankelijk worden van de branche voor zonne-energie zelf. Vooral vanwege de kasstroom en voorraadproblemen is de markt voor zonne-energie aantrekkelijk maar riskant voor algemene installateurs, om geheel afhankelijk te zijn van de branche voor zonne-energie”.

Er zullen uiteindelijk minder toegewijde installateurs op de markt actief zijn die zich alleen bezighouden met de installatie van zonnepanelen. Het distributiesegment van de markt zal zich veel meer richten op standaard of traditionele installateurs. Het moeilijke logistieke aspect vervalt hiermee, evenals de opslag en het geld om het product op voorraad te houden, omdat een algemene installateur geen voorraad op de balans heeft staan.

Wij hebben 15 jaar ervaring op dit gebied in andere markten, zoals het Verenigd Koninkrijk, en wij vinden dat het installatiesegment van de markt voor zonne-energie sterk verbeterd kan worden en dat de zonne-energie markt hier in zijn geheel van kan profiteren”. De heer Gieselaar concludeert: “Het financieel rendement van een zonne-installatie hangt helemaal af van het aantal geproduceerde kWh ten opzichte van het aantal geïnvesteerde euro’s en als we de kennis van de klanten met betrekking tot de kwaliteit van de installatie drastisch kunnen verbeteren, zullen alle betrokken partijen hiervan profiteren”.

Wij willen de positionele installateur helpen met zijn geldproblemen en ondersteuning bieden. Wij willen het installateurs mogelijk maken om niet alleen op prijs of technologie te verkopen, maar op andere toegevoegde waarden en ze helpen met algemene marketingplannen, omdat dit gebied op de huidige markt ontbreekt”. De belangrijkste marktontwikkelingen zullen de komende jaren echter te maken hebben met de markt voor grootschalige daken, die wordt ingegeven door de SDE+ regeling. “Meer dan 60% (hoewel minder dan 75%) van alle SDE+ winnaars brengen hun project tot uitvoer,” zegt Gieselaar. "De meest voorkomende reden voor bedrijven om hun project niet uit te voeren, is vanwege het lage rendement op de investering, maar de meerderheid zal dit probleem niet hebben”.

Als u meer informatie wilt hebben over hoe u het rendement van uw investering in zonne-energie kunt maximaliseren en hoe u bedrijven herkent die een vakkundige installatie van zonnepanelen aanbieden, dan komt u naar “The Solar Future NL” op 27 mei, 2015 in Rotterdam, Nederland. Toonaangevende bedrijven uit de branche komen hier samen met belangrijke lokale en internationale vakmensen om te netwerken en om de toekomst van de Nederlandse markt voor zonne-energie te bespreken. De heer Gieselaar is namens Oskomera aanwezig als panellid.

 

Comment