Leasing van zonnepanelen is een populair fenomeen in de Verenigde Staten, Australië en verschillende andere landen over de hele wereld die de wereld van zonne-energie met open armen hebben ontvangen. De Nederlandse markt voor zonne-energie heeft zich over het algemeen gericht op particulier bezit van zonnepanelen, maar leasing van zonnepanelen biedt genoeg voordelen, zodat de markt nu eindelijk openstaat voor een verschuiving naar het concept van leasing van zonnepanelen. De heer Niels Bartels van Suniverse deelt ons enthousiast mee: “Voor wat betreft de trends die we in 2015 in Nederland in de gaten moeten houden, zal leasing van zonnepanelen de trend van het jaar worden.”

De heer Mark Roesink, Manager Investeringen bij de ASN Bank, werkt nauw samen met de heer Bartels, Algemeen Directeur van Suniverse, om leasing van zonnepanelen op de Nederlandse markt te brengen. Samen en met de hulp van verschillende partijen hebben ze een referentiedocument opgesteld dat leasing van zonnepanelen binnen woningcorporaties moet vergemakkelijken. Marktpartijen bieden beide opties aan, waarbij woningcorporaties de lease overnemen en huurders van de eenheden de lease van zonnepanelen overnemen, hoewel het resultaat voornamelijk afhankelijk is van de voorkeur van de woningcorporatie en eventuele financieringsvereisten.

NIELS BARTELS

NIELS BARTELS

De heer Roesink legt uit, “Woningcorporaties investeren ofwel zelf in zonnepanelen of besteden dit uit aan leasingbedrijven van zonnepanelen. Omdat deze bedrijven allemaal hun eigen specifieke benadering en voorwaarden hebben, is het vervolgens moeilijk voor deze corporaties om alle beschikbare types contracten, modules en leveranciers te screenen. Op voorstel van Maart Corpeleijn, die woningcorporaties adviseert over zonne-energieprojecten, hebben de heer Bartels en ik een conceptdocument opgesteld waarbij rekening werd gehouden met de meest recente visie op de juridische en technische aspecten van een dergelijke zaak. Het is een kader voor het beoordelen van het risico van leasing van zonnepanelen bij woningcorporaties voor de verschillende betrokken partijen, bijvoorbeeld wat er gebeurt als huurders besluiten om naar een andere woning te verhuizen of ervoor kiezen om niet langer te betalen voor hun zonnepanelen.”

Woningcorporaties zijn bij uitstek de doelgroep voor dit referentiedocument, omdat ze eigenaar zijn van meer dan 2,5 miljoen Nederlandse woningen, velen daarvan met vrije ruimte op hun al bestaande daken. Als we bijvoorbeeld kijken naar de markt voor zonne-energie in Californië in de Verenigde Staten, dan schakelde in 2007 slechts 10% van de huizenbezitters in Californië over op zonne-energie via een leasingovereenkomst voor zonnepanelen. De verschuiving naar meer dan 75% leasing van zonnepanelen in 2012 is duidelijk van belang en toont aan dat de financiële besparingen bij de leasing van zonnepanelen belangrijk zijn voor huizenbezitters met nieuwe zonnepanelen. Interessant is dat ongeveer 40% van de Nederlanders hun huis op de huidige markt huren, waardoor de eerdergenoemde regeling voor leasing van zonnepanelen via woningcorporaties een heel aantrekkelijke regeling wordt om zonne-energie voor het grote publiek mogelijk te maken. De heer Bartels merkt op: “Woningcorporaties toonden dit jaar meer belangstelling voor het ter beschikking stellen van zonnepanelen aan hun huurders. Dit komt door een grotere vraag van hun huurders en meer aandacht hiervoor van hun bestuur.”

Hij vervolgt: “Op dit moment werken we met een paar databasepartners die een groot klantenbestand hebben met voorstellen voor zonnepanelen op daken, en dit zal de Nederlanders echt helpen om gewend te raken aan het leasingmodel voor zonnepanelen”. Bartels en Roesink verwachten dat het marktaandeel dit jaar waarschijnlijk minder dan 10 procent zal bedragen, maar daarna wordt een sterke groeicurve verwacht.

mark roesink

mark roesink

De heer Roesink voorziet grote financiële mogelijkheden voor leasing van zonnepanelen op de Nederlandse markt. De heer Bartels schat dat een huishouden tot wel 25% procent kan besparen met zonne-energie, en soms zelfs nog meer, afhankelijk van de voorwaarden die met de woningcorporatie zijn overeengekomen.

Roesink en Bartels stellen ook dat leasing van zonnepanelen niet per se duurder hoeft te zijn dan kopen, omdat geprofiteerd wordt van schaalvoordelen en betere prestaties vanwege een real-time monitoring van het systeem. “Als je deze voordelen zou uitsluiten en het geld van je spaarrekening zou investeren, zou je misschien een paar cent per kWh goedkoper uit zijn. Maar je vergelijkt dan nog steeds appels met peren, omdat de rente op je spaarrekening geen risicopremie bevat die het exploitatierisico zou goedmaken,” aldus Bartels.

De heer Roesink voegt hier aan toe: “De ASN Bank biedt ook groene financiering voor projecten (leningen op basis van de belastingregeling voor groene leningen) waarbij klanten een korting krijgen op de commerciële rentetarieven van ongeveer 0,75 – 1 % onder het normale tarief. Normale leningen zijn ook een mogelijkheid voor zonne-energieprojecten die gefinancierd worden middels een nonrecourse-lening.” Als u meer wilt weten over de verschillende regelingen voor zonne-energie en hun invloed op de Nederlandse markt, breng dan een bezoek aan The Solar Future NL conferentie op 27 mei, 2015 in Rotterdam, Nederland waar de heer Roesink een van de sprekers zal zijn (www.thesolarfuture.nl). 


TSF NL is een conferentie op hoog niveau voor leidinggevenden, en trekt belangrijke spelers van de lokale en internationale markten aan, terwijl het tegelijkertijd een educatieve omgeving biedt waarin uitgebreid genetwerkt kan worden om zonne-energie te laten groeien. De heer Mark Roesink neemt als panellid aan Solarplaza deel, en hij zal de toekomst van de Nederlandse markt voor zonne-energie en zakelijke innovaties bespreken. Hierbij zal hij dieper ingaan op het referentiedocument en op andere enerverende, innovatieve vormen van financiering van Nederlandse zonne-energie.

Comment