Nadat alle records al gebroken zijn in 2014, is de zonne-energie sector nog positiever over 2015. Dat is één van de uitkomsten van een jaarlijks marktonderzoek door de vakbeurs Solar Solutions Int. Deze vakbeurs, het grootste zonne-energie event van de Benelux, vindt plaats op 15 & 16 april in de Expo Haarlemmermeer.

Uit onderzoek van Solar Solutions blijkt dat in 2014 10,7 miljoen panelen zijn geïmporteerd via de haven van Rotterdam. Daarvan waren ruim 4 miljoen bestemd voor onze thuismarkt. Dat is bijna twee keer zoveel als vooraf voorspeld werd. Deze ontwikkelingen zijn goed nieuws voor de installatiebranche. Met een component van circa 20 tot 25 eurocent per Wp voor standaard montage, en bedragen daarbovenop voor aanpassingen aan de groepenkast, vertegenwoordigde de PV markt in 2014 (heel conservatief geschat) een omzet van circa 250 miljoen euro voor de installatiesector. De verwachtingen van importeurs en leveranciers zijn dat deze cijfers in 2015 overtroffen zullen worden. Dat betekent dat ook in 2015 de PV-markt weer volop mogelijkheden biedt. De verwachtingen van de zonne-energie branche voor de jaren tot 2020 zijn hoog gespannen. Men rekent sectorbreed op niets minder dan een (zonne)stroomversnelling. Bijna de helft van de solarbedrijven denkt dat het geïnstalleerde zonnestroomvermogen in 2020 is vervijfvoudigd. Zonthermisch blijft daar sterk bij achter, een verdubbeling van het geïnstalleerd vermogen wordt als het meest reële scenario gezien.

Veel technische ontwikkelingen

De goede ontwikkelingen in de zonne-energie sector weerspiegelen zich in de groei van de vakbeurs Solar Solutions Int. De eerste editie werd georganiseerd in 2013 en binnen twee jaar is de beurs uitgegroeid tot het grootste en enige solar evenement van de Benelux. In 2015 exposeren meer dan honderd bedrijven hun productportfolio en informeren fabrikanten hun klanten over de laatste technologische ontwikkelingen. In de Solar Branche gaat de productontwikkeling gestaag door. Bij zonnepanelen blijven de opbrengsten toenemen, in een paar jaar tijd van 230 Wp via 250Wp naar 290Wp en inmiddels zijn er ook al 300 Wp panelen. Bij omvormers zien we veel rendement verhogende ontwikkelingen zoals power optimizers per paneel. Andere ontwikkelingen zijn omvormers die tevens opslagsystemen bevatten, dak geïntegreerde zonnepanelen, flexibele zonnepanelen, panelen in custom maatvoering, nieuwe monitoringssystemen, thermische panelen die geïntegreerd kunnen worden in PV-opstellingen, zonneboilers, en diverse nieuwe montagesystemen. De Expo Haarlemmermeer is op 15 & 16 april dus het centrum voor zonne-energie. Nationaal en internationaal zijn dan alle ogen gericht op Solar Solutions Int. Met deelnemers uit meer dan 11 landen is het dus vanzelfsprekend dat innovaties het leidende thema zijn.  De meest spraakmakende innovaties zullen tentoongesteld worden op de Innovatie Boulevard.

Dreigt een tekort aan panelen?

Het bezoeken van Solar Solutions is niet alleen interessant vanwege de informatie over technische innovaties en ontwikkelingen. Minstens zo belangrijk is het nauwlettend volgen van de prijsontwikkelingen. De prijs van met name panelen daalt al jaren lang sterk. Inmiddels worden Chinese panelen onder invloed van de Europese importheffing geïmporteerd voor tweeënvijftig eurocent per Wp . Panelen van niet-Chinese oorsprong worden nu in Rotterdam ingeklaard voor vierenveertig eurocent per Wp. Maar over de prijsontwikkeling in het komend jaar zijn de meningen verdeeld. Een aantal grote fabrikanten zoals Trina geven signalen dat de vraag naar panelen groter is dan de productiecapaciteit. Dat zou kunnen leiden tot een (tijdelijke) verstoring van de aanbod/vraag balans met prijsstabilisatie of misschien zelf prijsstijging tot gevolg. Solar Solutions Int. richt zich als marktinformatieplatform nadrukkelijk op dit soort ontwikkelingen en zal middels expert-meetings uitgebreid aandacht besteden aan een mogelijk dreigend panelentekort en de gevolgen daarvan op de prijsontwikkeling.

Prijs is eigenlijk geen issue, kwaliteit des te meer

Een ander marktverschijnsel waar Solar Solutions uitgebreid aandacht aan zal besteden is de kwaliteit van de installatie in relatie tot prijsdruk. Een recent onderzoek genereerde schokkende resultaten. Meer dan 80% van de gecontroleerde solar installaties vertoonde gebreken. Verreweg het grootste deel betrof niet-ernstige gebreken zoals het ontbreken van wartels, het niet afkitten van doorvoeren enz. Maar er werden ook een aantal gevaarlijke situaties geconstateerd. De oorzaak hiervan moet gezocht worden in de flinterdunne marges voor installatiewerkzaamheden die leiden tot slordig werk en afraffelen. Veel installatiewerk wordt ook uitgevoerd door niet-gekwalificeerde of niet-geschoolde (eenmans)bedrijven. In Nederland is door het hap-snap subsidiebeleid van de afgelopen jaren een klimaat gecreëerd waarin bij de consument het beeld is ontstaan dat de aanschafprijs de belangrijkste beoordelingsfactor van een installatie is. Dit (verkeerde) beeld wordt vooral versterkt door de talloze inkoopcollectieven. Solar bedrijven zien die het liefst verdwijnen, of drastisch anders ingericht. In de woorden van een leverancier: “Welbeschouwd is prijs helemaal geen issue meer, in de laatste vijf jaar is de paneelprijs met een factor vijf gedaald, terwijl de opbrengst van een paneel met 30% gestegen is. De focus op prijs is een stokpaardje van marketingorganisaties die onder het mom van natuur en milieubelang, of onder het mom van consumentenbelang, vooral hun eigen belang voor ogen hebben. Daar is op zich niets mis mee, dat is nu eenmaal marktwerking, maar gemeenten en provincies horen hier afstand van te houden.” Door de prijzen tot op het bot uit te kleden ontstaat het risico dat uitvoerende partijen met kwaliteit en veiligheid moeten marchanderen om nog tot een aanvaardbaar uurtarief te komen. Gemeentes, of belangenorganisaties, zouden, als ze in zee gaan met een inkoopcollectief, de verantwoording moeten nemen om de kwaliteit van de installaties, de oorsprong/legitimiteit van de panelen en de veiligheid van de installaties te borgen met onafhankelijke keuringen. Alleen dan kunnen appels weer met appels vergeleken worden. Solar Solutions Int. besteedt in samenwerking met Uneto-VNI en KvINL al vanaf de eerste editie veel aandacht aan de installatiekwaliteit. In april organiseert de beurs expert-meetings over onder andere de laatste wijzigingen aan de NEN 1010, veel voorkomende fouten bij de installatie van zonnestroomsystemen, veiligheid op het dak enz. Maar het belangrijkste dat moet gebeuren om de kwaliteit van installatie te verbeteren, en daarmee ook veiligheidsrisico’s te verminderen, is een bewustwording bij de consument. In plaats van een focus op de laagste prijs, dus € per Wp, moet er een focus komen op rendement dus € per kWh. Met een kleine verhoging van setprijzen kunnen installaties vakkundig gemonteerd worden door geschoolde, erkende installateurs.

Het brede perspectief

Bijna 22% van de wereldwijde stroom komt inmiddels uit hernieuwbare bronnen zoals waterkracht, zon, wind en biobrandstof. Ondertussen neemt de schaarste van fossiele brandstoffen toe, net als de volatiliteit van de prijs mede vanwege de groeiende vraag naar energie. (een vat olie was in de periode tot 2000 redelijk stabiel rond 20 dollar voor een vat olie, hierna piekte deze in 2008 tot 147 dollar en is nu –op het moment van schrijven- gedaald tot onder de vijftig dollar.) Maar de markt heeft voor duurzame energie gekozen. Zelfs Europa’s energiereus Eon maakt een 180graden ommezwaai naar duurzame energie. “We zijn er van overtuigd dat het noodzakelijk is om te reageren op de dramatisch veranderde mondiale energiemarkten, technologische innovatie en meer diverse verwachtingen van de consument met een gedurfd nieuw begin”, zei Werner Wenning, voorzitter van de raad van toezichthouders. E.ON zal zowel zijn windenergie als zijn zonne-energie divisie uitbreiden. Om de transitie van het bedrijf te bekostigen zal er in 2015 een half miljard euro extra geïnvesteerd worden bovenop de 4.3 miljard euro capital expenditure die eerder al bekend was gemaakt. Overheden lijken daarentegen te aarzelen. Zelfs de doelstellingen van het energieakkoord, waarbij de ambities naar beneden zijn bijgesteld, lijken niet gehaald te worden, aldus het Planbureau voor de Leefomgeving. Het ontbreekt aan visie, echte ambitie, durf en stabiel meerjarenbeleid. Het International Energy Agency (IEA) roept in een rapport uit september 2014 dat de groei van duurzame energie zal afnemen als de overheid geen duidelijk beleid gaat voeren. Uit reacties in het Solar Trendrapport blijkt dat de meerderheid van de zonne-energiesector de overheid karakteriseert als notoir onbetrouwbaar. Men vreest voor het voortbestaan van de salderingsregeling en snakt naar een stabiel lange termijnbeleid. De huidige salderingsregeling is een eenvoudige en duidelijke regeling. De roep om alternatieven zullen alleen maar leiden tot onnodige verwarring, kopersstakingen en verdere vertraging van het bereiken van de duurzame doelstellingen. Het energieakkoord richt haar pijlen vooral op windenergie en biomassa, terwijl de innovatie en groei in omzet en werkgelegenheid primair bij zonne-energie liggen. Met een banengroei van 33% in 2014 t.o.v. het voorgaande jaar zit de zonne-energiesector duidelijk in de lift. Uit het Nationaal Solar Trendrapport blijkt dat de zonne-energiesector inmiddels goed is voor ruim 9000 directe fte’s. Daarmee is de windsector qua werkgelegenheid voorbijgestreefd.  In het energieakkoord heeft zonne-energie een onbeduidende rol gekregen. Dat is zo teleurstellend én merkwaardig dat het vragen oproept over de effectiviteit van de vertegenwoordiging van de zonne-energiesector in het overleg.

Nederland Zonneland

In 2013 is net zoveel zonnestroom geïnstalleerd als in alle jaren daarvoor gezamenlijk. Begin 2013 stond deze teller op ruim 700MW en de schattingen zijn dat in september 2014 de grens van 1GW geïnstalleerd vermogen gepasseerd werd. Het jaar 2014 was waarschijnlijk zelfs weer beter dan de voorgaande. En in 2015 verwachten we zelfs een forse groei ten opzichte van 2014. De uitzichten voor zonne-energie zijn zonnig en dat is een positief signaal voor de komende jaren. Positief nieuws voor iedereen die beroepsmatig bij de sector betrokken is. Verwacht wordt dat Solar Solutions Int. in het teken zal staan van deze groei en ontwikkeling, een reden te meer om half april af te reizen naar Expo Haarlemmermeer.


Solar Solutions Int. wordt gehouden op 15 en 16 april en vindt plaats in Expo Haarlemmermeer Stelling 1, Vijfhuizen  (naast Schiphol)

U kunt e-tickets ontvangen door u te registreren via www.solarsolutions.nl
Als u daarbij de invitatiecode sol15unetovni invoert ontvangt u de kaarten gratis.

De beurs is op woensdag en donderdag open van 10.00 tot 18.00 uur.
De beurs is uitsluitend toegankelijk voor zakelijke bezoekers.

Tijdens de beurs worden meer dan dertig gratis expert-meetings georganiseerd over kwaliteit, subsidies en salderen, hoe verkoop je zonnepanelen, (micro)‑omvormers, energie-opslagsystemen, zonneboilers, power-optimizers, grootschalige projecten en installatiekwaliteit.

Alle bezoekers aan de beurs ontvangen gratis een Solar Almanak. De Solar Almanak is een uniek naslagwerk met tientallen verdiepende artikelen en het zonne-energie bedrijvenregister.

Meer informatie, onder andere over het programma van expert-meetings, routebeschrijving e.d via www.solarsolutions.nl

De vakbeurs Solar Solutions is een project van Good!/GVCC BV. Good! initieert vakbeurzen 2.0 op het gebied van nieuwe, duurzame technologieën. Zo organiseerde Good! op 11&12 februari jl. LED Expo Benelux, de vakbeurs voor led-verlichting in de Brabanthallen.

 

Comment