De omzet van de Nederlandse zonne-energiesector is gestegen van 1.825 miljoen euro in 2013 naar 2.424 miljoen euro in 2014. Dit blijkt uit onderzoek in het kader van het Solar Trendrapport 2015.

Voor het Nationaal Solar Trendrapport is voor het eerst in de geschiedenis een grootschalig onderzoek gedaan naar de omzet, winst en werkgelegenheid in de zonne-energiesector. De resultaten van het onderzoek zijn niet alleen indrukwekkend, maar laten zien dat alle eerdere schattingen fors te laag waren. De omzetten van leveranciers en installateurs zijn in 2014 ten opzichte van 2013 met respectievelijk tweeënvijftig en zestig procent gestegen. Het aantal voltijdsbanen (fte) is in 2014 ten opzichte van 2013 zelfs met vijfenzeventig procent gestegen.

[...]

Lees verder

Comment