Grootste toename ooit met 450 megawatt vooral door grote projecten

UTRECHT -  De Nederlandse zonne-energiemarkt is het afgelopen jaar gegroeid met naar schatting 450 megawatt, het hoogste groeicijfer ooit. In het recordjaar bleef het aantal zonnepanelen op daken van woningbezitters en huurders gestaag groeien. De grootste stijging komt echter voor rekening van grote projecten zoals het zonnepark Ameland, waar 23.000 panelen 6 megawatt aan duurzame elektriciteit opwekken.

Omdat er nog veel grote projecten op stapel staan en de huurdersmarkt pas net warm begint te draaien, verwachten experts dat zonne-energie ook in 2016 fors zal toenemen. De groei, de verwachtingen en de potentie van zonne-energie in Nederland worden toegelicht door marktleiders en deskundigen tijdens de achtste editie van ‘The Solar Future NL- Prepare for change’ conferentie op 26 mei in de Jaarbeurs in Utrecht.
 
Naast het CBS houdt Peter Segaar van Polderpv.nl in Nederland nauwkeurig bij wat er elk jaar aan vermogen bijkomt. In 2014 was dat 302 megawatt en stond er in Nederland 1050 megawatt aan zonnepanelen. Hoewel hij in de registraties bij netbeheerders veel fouten aantreft en grote zonneprojecten daarin soms niet zijn opgenomen, stond er volgens zijn berekeningen eind 2015 voor 1500 megawatt vermogen opgesteld. ,,Het was een recordjaar met een recordgroei,” stelt Segaar.

Wehkamp's groene logistieke service centrum  (meer info)

Wehkamp's groene logistieke service centrum (meer info)

Dat komt volgens hem vooral door de oplevering van grote projecten als Ameland, Heineken (12.000 panelen, 3 megawatt), Wehkamp (10.000 panelen, 2,5 megawatt), ThijssenKrupp (13.00 panelen, 1,5 megawatt) of Bunnikplants in Bleiswijk (7650 panelen, 1,4 megawatt). Daarnaast groeide de residentiële markt omdat ook woningbouwcorporaties sinds 1 januari 2015 via hun huurders zonnestroom terug mogen leveren aan het net (salderen).

CEO Peter Desmet van marktleidende groothandel Solarclarity schat dat de officiële groeicijfers die het CBS in mei bekend zal maken nog iets hoger uitvallen. ,,De hele markt is in 2015 fenomenaal gegroeid,” stelt hij. ,,Voorheen had je één residentiële groeimarkt, maar door de grote projecten en de woningbouwcorporaties heb je tegenwoordig drie groeimarkten.”
 
Beiden denken dat de groei zal aanhouden. ,,Er zit nog voor 1,5 gigawatt aan grote zonne-energieprojecten de pijplijn,” zegt Segaar, al weet hij uit ervaring dat dit soort projecten veel vertraging oploopt. Desmet noemt veel van die projecten ‘bragawatts’, naar het Engelse woord voor opscheppen. ,,Er wordt enorm veel gepland, maar ik zou heel erg oppassen voor al die grote verhalen. Voorlopig zijn die projecten nog niet gerealiseerd,” zegt hij.
 
Bepalend voor de levensvatbaarheid van diverse projecten is bijvoorbeeld hoeveel SDE-subsidie dit jaar naar zonne-energie gaat. Bijna de helft van de beschikbare 8 miljard euro wordt opgeslokt door kolencentralen die biomassa bijstoken. Een praktijk die ook in de Tweede Kamer op steeds meer kritiek stuit. ,,Te schandalig voor woorden,” vindt Segaar. ,,Ze mogen nu zelfs A-hout bijstoken omdat minister Kamp per se die 14 procent duurzame energie wil halen.” Desmet noemt biomassa ‘het verbranden van geld’. ,,Met geld van de overheid kopen die centrales in Canada houtsnippers in, vervoeren die per schip over de oceaan om ze vervolgens hier in de fik te steken. Het is makkelijker om dat geld meteen met vrachtwagens van de drukker naar de ovens te brengen en op te stoken,” stelt hij.
 
Voor woningbezitters en huurders is de salderingsregeling de afgelopen jaren succesvol gebleken. Volgens Segaar wordt die regeling langzaam uitgehold. Zo ging de netto stroomprijs in december terug van 23 naar 20 cent per kilowattuur, waardoor bezitters van zonnepanelen minder geld krijgen voor de stroom die ze aan het net leveren.
Volgens Desmet is dat geen ramp. ,,Het gaat erom dat systemen binnen zes tot acht jaar terugverdiend kunnen worden. Dat is nog steeds zo,” zegt hij. ,,Nu de prijs van systemen is gedaald kan de stroomprijs ook iets dalen.”


Meer informatie: www.thesolarfuture.nl

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hugo Uijlenbroek, Account Manager Solarplaza, Tel: +31 10 2809198. email: hugo@solarplaza.com of met Tom van Dorp, +31 10 2809198, e-mail: t.vandorp@solarplaza.com.

Comment