AMSTERDAM/ROTTERDAM – The Solar Future NL is al jaren dé ontmoetingsplek voor alle stakeholder in de Nederlandse PV markt. Dit jaar vond de conferentie plaats in de Beurs van Berlage te Amsterdam. De 150 deelnemers, beslissers van o.a. energiebedrijven, banken, investeerders, projectontwikkelaars, producenten en overheden bespraken de belangrijkste ontwikkeling in de markt en deelden nieuwe strategische inzichten.

Door Annemieke Harrewyn


Edwin Koot, organisator en directeur van Solarplaza opende de dag met een aantal zonnige feiten: Met de huidige groei zal de wereldwijde PV markt in 2017 verviervoudigen en de opbrengst zijn gestegen tot 97 gigawatt per jaar. Er is een duidelijke trend zichtbaar dat steeds meer bedrijven kiezen voor hernieuwbare energiebronnen en de kostprijs van zonnepanelen is nu honderd keer goedkoper ten opzichte van de prijs in 1977.

The Solar Future is er ook dit jaar weer in geslaagd aansprekende en inspireerde sprekers uit te nodigen. 

Peter Segaar, kritisch analist en expert als het gaat om marktontwikkelingen in Nederland en buitenland,: “Nederland doet een inhaalrace met nieuwe zonnestroom capaciteit”. Hij sprak de verwachting uit dat 2014 wel eens het jaar kan zijn waarop 1 GWp (gigawattpiek) aan opgesteld vermogen in Nederland gerealiseerd gaat wordt. Het 5 miljoenste zonnepaneel werd eerder dit jaar al geïnstalleerd. 

Wim Sinke, manager programmaontwikkeling bij ECN Zonne-energie en als adviseur verbonden aan het FOM-Instituut AMOLF in Amsterdam stelt in zijn presentatie ‘Nieuwe doorbraken in zonne-energie technologie en Nederlandse industrie’ dat zonne-energie geen doorbraak nodig heeft, zonne-energie ‘is’ de doorbraak. Als de trend van de afgelopen jaren wordt doorgezet wordt op lange termijn zonnestroom voor minder dan 5 cent opgewekt. De huidige energiemarkt vraag om flexibiliteit “Partijen die meebewegen kunnen business blijven maken, partijen die de toekomst ontkennen zullen het veld moeten ruimen”.

Michael Sterner, werkzaam als professor energie opslag en hernieuwbare energie systemen aan de Technische Universiteit in Regensburg Duitsland. De markt vraagt om hoog capaciteit elektrische energie opslag. “De techniek is er klaar voor!”
In de toekomst zullen traditionele energiecentrales plaats maken voor grote batterijparken. De verwachting is dat de kostprijs voor batterijen de komende jaren sterk zal dalen waardoor ook huishoudens de beschikking krijgen over eigen opslag, hierdoor wordt het  energienet minder belast en kan de zonnestroom markt gestaag blijven groeien.

Thierry Lepercq, voorzitter van Solairedirect en verantwoordelijk voor het zonne-energie-centrale programma en financiële pakketten, liet zien welke prijsontwikkelingen de solar industrie sinds 2008 heeft doorgemaakt. Was de kostprijs van een Wp in 2008 nog zo’n 4,50 euro, in 2014 zijn de kosten gedaald tot minder dan 1 euro per Wp. Voorts besprak hij de mogelijkheden die er zijn om zonne-energie op te wekken op andere locaties dan het eigen land en deze te importeren. Steeds meer beleggers kiezen voor de stabiele beleggingen van solar projecten, ook door de Nederlandse pensioenfondsen wordt actief geparticipeerd.

Inspirator en sociaal ondernemer Jeremy Leggett, auteur van onder andere ‘The Energy of Nations’, 'The Carbon War' en 'Half Gone' nam de deelnemers mee in zijn visie over de ophanden zijnde olie tekorten (oliepiek) en de daarmee gepaard gaande risico’s voor de financiële sector. Het is geen wens maar een noodzaak om op korte termijn alle krachten te bundelen om te komen tot een duurzame economie.

 
 

Comment