Door Emiel Ponte, Switch2Solar

Eén van de centrale themas van The Solar Future 2014 is de marketing en het onderscheidend vermogen in zonne-energie. Gezien de status van de Nederlandse markt een zeer actueel en relevant thema!

Veel bedrijven in de branche hebben het zwaar momenteel. De afgelopen drie jaar is het marktvolume in vermogen vervijftienvoudigd terwijl de prijzen gehalveerd zijn. Massaal hebben nieuwe partijen hun intrede op de markt gedaan en is er een sterke focus op de prijs. Logisch, gezien het schijnbaargenerieke karakter van een kWh stroom, de vele aanbieders en het zuinige karakter van de Nederlander.

Meedoen als prijsvechter kan een strategische keuze zijn. Maar misschien wordt de kans op succes wel groter als u voor onderscheid gaat. Een blijvend onderscheidende aanpak vraagt om een wezenlijk andere benadering. In plaats van een focus op de voor de hand liggende zaken als prijs, product of een keurmerk zal er meer aandacht moeten zijn voor de specifieke toegevoegde waarde die het aanbod uniek maakt. Het gaat dus uiteindelijk meer om de eigen kwaliteiten dan die van het zonnepaneel dat verkocht wordt.

Door aansluiting te vinden bij de markt en uw unieke propositie hierin bij de doelgroepen tussen de oren te krijgen, creëert u onderscheidend vermogen. Kansrijke themas in de zonne-energie-markt zijn onder andere zekerheid, rendement, gemak, comfort, onafhankelijkheid en uitstraling.

Laat u inspireren door het congres, verbreed uw kennis en ontdek nieuwe kansen.

Switch2Solar is hét kenniscentrum voor zonne-energie in Nederland en Media Partner van The Solar Future NL. Wij verbinden, delen kennis en leren u de juiste vaardigheden. Switch2Solar biedt u de tools om écht onderscheidend te zijn! www.switch2solar.nl

Comment