LYON, Frankrijk – 10 maart 2014 – Enphase Energy, Inc. viert dat de onderneming precies twee jaar actief is op de Nederlandse zonne-energie markt, een mijlpaal waarbij in twee jaar tijd 3000 Enphase-systemen zijn geïnstalleerd. Uitgedrukt in cijfers houdt dit in dat alle Enphase-installaties samen tot nu toe meer dan 6,5 GWh aan schone energie hebben geproduceerd. Dit komt overeen met een compensatie van meer dan 4.500 ton CO2. Enphase is in Nederland actief sinds 10 maart 2012, de dag waarop nu twee jaar geleden het eerste Enphase-systeem werd geïnstalleerd. De leverancier van micro-omvormertechnologie verwierf al snel een goede reputatie onder de installateurs in de steeds grotere markt voor zonne-energie voor particulieren en het MKB. Om dit jubileum en succes te vieren, lanceert de onderneming een bewustwordingscampagne over het belang van duurzame energie, waaronder zonne-energie, in het leven van Nederlanders.

“De aanhoudende stijging van energieprijzen en het recente besluit van de overheid om te stoppen met het subsidiëren van zonne-energie stimuleerden de Nederlanders om op zoek te gaan naar de allerbeste technologie voor zonne-energie, die meer voordelen en betere langetermijnrendementen biedt dan conventionele omvormers. Het doet ons plezier om te zien dat als resultaat hiervan ons geavanceerde Enphase-systeem uitgroeit tot een voorkeurskeuze”, vertelt Olivier Jacques, Managing Director voor Enphase Europe, Middle East & Africa.

Om de EU-doelstelling van 16% duurzame energie in 2020 te kunnen realiseren, zet Nederland in op de gedecentraliseerde productie van duurzame energie en een steeds groter gebruik van zonne-energie. Volgens Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en Milieu steeg het totaal aan geïnstalleerd vermogen aan zonne-energie na een bescheiden start met 13 MW in 2000 tot 68 MW in 2009, waarna het elk opeenvolgend jaar verdubbelde tot 340 MW in 2012 en 665,47 MW in 2013. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vertegenwoordigen zonnepanelen voor de particuliere markt 60% van het totale aantal installaties in het afgelopen jaar. Om deze reden leent de Enphase-technologie zich dan ook perfect voor de Nederlandse markt. Na verschillende wijzigingen in de subsidieregelingen voor zonne-energie in de afgelopen twee jaar zijn de subsidieregelingen voor zonne-energie in Nederland nu helemaal afgeschaft. Dit maakt de weg vrij voor nieuwe exploitatiemodellen, inclusief zonne-energiesystemen voor particulier gebruik, waarbij een optimale productie van het zonne-energiesysteem nog belangrijker wordt bij de keuze voor een systeemtechnologie.

“Van alle Europese landen staat Nederland het meest open voor duurzame energie. De wens onder Nederlanders om onafhankelijk te zijn op energiegebied vormt inmiddels de belangrijkste drijfveer voor de aanschaf van zonne-energiesystemen”, aldus Maxime Boiron, Marketing Director voor Enphase Europe, Middle East & Africa. “De Enphase-campagne Empowering You laat zien wat er waarschijnlijk in andere Europese landen zal gebeuren als ook daar de teruglever-vergoedingen verdwijnen. Het is geweldig om te zien hoe de Nederlanders het voortouw nemen in deze energierevolutie.”

De campagne Empowering You is vanaf 20 maart 2014 te vinden op de Nederlandse website en sociale media van Enphase en in de grootste Nederlandse online en offline
vakmedia op het gebied van zonne-energiesystemen. In de campagne komen Nederlandse voorstanders van zonne-energie aan het woord, evenals partners en klanten van Enphase.

Ga voor meer informatie naar: http://enphase.com/nl.

Comment