Top 25 Solar PV Projects in The Netherlands

Comment

Top 25 Solar PV Projects in The Netherlands

On May 17th, the 10th annual and jubilee edition of The Solar Future NL will take place in DeFabrique, Utrecht. In preparation for this event, we’re diving into the market once again for an analysis of what is going on in terms of size, trends, projects, developers, technologies, and much more. With this first article we want to provide our readers with an overview of the Dutch utility-scale solar market.

Comment

Alle seinen staan op groen voor versnelde groei zonne-energie in Nederland

Comment

Alle seinen staan op groen voor versnelde groei zonne-energie in Nederland

Op de sfeervolle congreslocatie Bomen Centrum in Baarn weet Solarplaza ruim tweehonderd bezoekers te interesseren voor de negende editie van SolarfutureNL. Het thema ‘opschalen’ 
is treffend gekozen, want het is precies de fase waarin de Nederlandse PV-industrie zich bevindt. Illustrerend is aanwezigheid van meer namen van de gevestigde orde zoals Shell, ING, DSM, Heineken en Nuon. Het congres samengevat in vijf trends

Comment

Steeds meer bedrijven leasen zonnepanelen

1 Comment

Steeds meer bedrijven leasen zonnepanelen

BAARN – Steeds meer Nederlandse bedrijven laten via leaseconstructies zonnepanelen op hun dak leggen. Door panelen te huren kunnen ze profiteren van goedkope zonne-energie, zonder zelf hierin te investeren en zonder zich te hoeven bekommeren om technische aspecten en onderhoud van de installatie.

1 Comment

Zonnestroom van stations, wegen en hele provincie

Comment

Zonnestroom van stations, wegen en hele provincie

BAARN – Nederland gaat de komende jaren over op grootschalige toepassing van zonne-energie. De provincie Groningen verandert van gasleverancier in zonnestroomproducent. ProRail en Rijkswaterstaat stellen daken van stations, geluidsschermen, ongebruikte gronden en waterpartijen beschikbaar voor gigawatts aan zonne-energie waarmee ze hun eigen stroomverbruik dekken. 

Comment

Succes grootzakelijke PV-projecten afhankelijk van doorzettingsvermogen opdrachtgever

Comment

Succes grootzakelijke PV-projecten afhankelijk van doorzettingsvermogen opdrachtgever

Nederland kent door de SDE+ subsidie een gunstig investeringsklimaat voor grootschalige PV-projecten. Toch moeten grootzakelijke klanten van zonne-energie de nodige uitdagingen overwinnen om een project te realiseren. Dat blijkt uit gesprekken met met bierbrouwerij Heineken, vastgoedfonds WDP en afvalverwerker Avri. “Wij vragen niet om zonnepanelen, wij willen klimaatneutrale brouwerijen. Adviseer ons daarover en ontzorg ons”, aldus Duncan Moser van Heineken.

Comment

Energie-infrastructuur op de schop door zonne-energie

Comment

Energie-infrastructuur op de schop door zonne-energie

Door de enorme toename van zonne-energie in de komende jaren gaat de hele Nederlandse energie-infrastructuur op de schop. Omdat duurzame energie meer en meer lokaal opgewekt, opgeslagen en verbruikt wordt, zorgt zonne-energie voor een gespreid, gedecentraliseerd elektriciteitsnetwerk.

Comment

Solar about to revolutionize Dutch energy infrastructure

Comment

Solar about to revolutionize Dutch energy infrastructure

BAARN – The gigantic increase of solar power in The Netherlands in the coming years will revolutionize the Dutch energy infrastructure. As renewable electricity will be produced, stored and consumed more and more locally, solar power will create a distributed, decentralized energy grid.

Comment

Record aantal SDE+ aanvragen voor PV in de eerste ronde 2017

Comment

Record aantal SDE+ aanvragen voor PV in de eerste ronde 2017

De eerste ronde SDE+ heeft een record van 4484 van de in totaal 4.673 aanvragen opgeleverd. In totaal gaat het om PV projecten voor een vermogen van in totaal 2647 MegaWatt.  Het aangevraagde relateerde budget bedraagt € 3,2 miljard van de in totaal 6 miljard die deze ronde beschikbaar is. De aanvragen worden op dit moment door de Rijkdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zorgvuldig beoordeeld op basis van de eisen van de regeling en getoetst op technische en economische haalbaarheid. Dit proces zal naar verwachting niet voor juli worden afgerond.  

Comment

Boosting Dutch PV-market hotspot in Europe

Comment

Boosting Dutch PV-market hotspot in Europe

With a luring 12 billion euro subsidy program for renewable energy in 2017 and more solar parks being built at a larger scale, the Dutch PV market stands at the verge of a strong boost in the coming years. Experts predict the total PV capacity to increase from the current 2+ Gigawatts to 20 Gigawatts in 2027. Foreign contractors and investors are eager to enter the market.

Comment

Significant amount of SDE+ subsidies remain unused due to poor preparation

Comment

Significant amount of SDE+ subsidies remain unused due to poor preparation

BAARN/ROTTERDAM – Many of the large solar energy projects planned in the Netherlands do not get realized because of poor preparation, unexpected costs and resistance from banks and municipalities. Between one third and half of all solar energy projects that received SDE+ subsidies over the past years were cancelled or executed on a smaller scale than initially planned. This means that hundreds of millions of euros worth of subsidies for solar energy are not being utilized.

Comment

Fors deel SDE+ subsidie voor PV-projecten blijft onbenut door slechte voorbereiding

Comment

Fors deel SDE+ subsidie voor PV-projecten blijft onbenut door slechte voorbereiding

BAARN/ROTTERDAM – Veel grote zonne-energieprojecten in Nederland komen vanwege een slechte voorbereiding, onverwachte kosten of tegenwerking van banken en gemeenten niet van de grond. Een derde tot de helft van alle zonnestroomprojecten die de afgelopen jaren SDE+-subsidie kregen gingen niet door of werden kleiner uitgevoerd dan gepland. Daardoor worden honderden miljoenen aan subsidies voor zonne-energie niet benut.

Comment

Self-driving batteries clear the way for energy transition

Comment

Self-driving batteries clear the way for energy transition

UTRECHT - Roads filled with self-driving electric cars, powered by solar and wind energy, that are notified by a smart electricity grid on whether they need to store excessive energy or supply energy back to the grid. That’s how Auke Hoekstra, senior advisor smart mobility at the Technical University of Eindhoven, sees the future.

Comment

Zelfrijdende batterijen banen weg voor energietransitie

Comment

Zelfrijdende batterijen banen weg voor energietransitie

UTRECHT – Wegen vol zelfrijdende elektrische auto’s op wind- en zonnestroom die van een slim elektriciteitsnetwerk horen wanneer ze overtollige energie moeten opslaan of juist aan het net moeten leveren. Zo ziet Auke Hoekstra, senior advisor smart mobility aan de TU Eindhoven, de toekomst.

Comment