Ronald Serné is een ICT architect met brede ervaring in het implementeren van applicaties, systemen en netwerken in de sector openbare orde en veiligheid met uitgebreide kennis van beveiliging. Ronald kan bruggen slaan tussen het werkveld en de automatiseringsafdelingen. Hij heeft diverse operationele applicaties succesvol geïmplementeerd bij verschillende politiediensten. Ronald kan de gevolgen van keuzes in pakketselectie, architectuur en implementatie goed uitleggen en verdedigen bij zowel het werkveld, management als de automatiseringsafdeling. Heeft een helikopterview over de gehele architectuur en zal rekening houden met ontwikkelingen in de politiek en in het werkveld. Kan management doelen vertalen in concrete ICT doelstellingen.

Ronald Serné kan in de bebouwde omgeving een duurzaam en energieproducerend huis realiseren. Hij kan verbindingen leggen tussen kennisinstellingen en bedrijven. Kan presentaties en kennisoverdracht geven.


1. Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste succes/leerpunt/verbazingwekkende gebeurtenis geweest in deze periode?
Ik maak sinds 2001 gebruik van zonnepanelen in mijn woning. In eerste instantie PV panelen met een 3 tal omvormers in totaal 2800Wp maar later ben ik me in de energie producerende woning (12025Wp) met elektrisch vervoer (55.000km/j) toe gaan leggen op energie afstemming en opslag. Belangrijkste leerpunt is geweest dat het effectief gebruiken van zonne-energie toch moeilijker is dan het in eerste instantie lijkt. Allerlei methoden voor opslag of energie afstemming gebruiken zelf nog te veel energie. Belangrijkste succes is voor mij dat ik de opgedane kennis open source kan delen met velen en steeds nieuwe onderzoeken kan opstarten met Universiteiten en Hoge scholen.

2. Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar?
Salderen gaat op termijn verdwijnen. Hopelijk zullen we door aan te tonen dat er mogelijkheden zijn voor virtueel salderen een gedeelte van de salderingsregeling in stand kunnen houden. Belangrijke ontwikkelingen zullen plaats vinden in het Smart Grid. Opslag en afstemming van het verbruik op de duurzame opwekking zal steeds belangrijker worden. Ook het gebruik van DC netten zal door de vraag naar efficiëntere gebruik van de duurzaam opgewekte energie steeds belangrijker worden. Steeds belangrijker wordt het totaal plaatje, Energie opwekking, opslag, Smart Grid, de energie producerende woning en elektrisch vervoer. We zullen van bewustwording gaan naar eco optimisten naar energie realisten en tot de ontdekking komen dat een volledige duurzame energievoorziening best een opgave is. Een belangrijke bron is voor mij het boek van André Diederen Global Resource Depletion”.

3. Over hoelang zal de energieproducerende woning uit de pilot-fase komen en een (economisch) reële oplossing zijn voor de gemiddelde huiseigenaar? Wat zijn hiervoor de belangrijkste te overwinnen obstakels of welke ontwikkeling zou daarvoor nog moeten plaatsvinden?
Een energie producerende woning is nu al mogelijk. Probleem is de financiering, maar daarvoor komen steeds meer oplossingen. Nu krijg je voor een nieuwbouwwoning al extra hypotheek ruimte als je woning energie neutraal is. Voor bestaande woningbouw (renovatie) komt deze ook langzaam op gang. In de komende 2 jaar worden door het NulOpDeMeter project 110.000 woningen van 6 woning coöperaties door 4 bouwbedrijven gerenoveerd naar energie nota loze woningen. Via HuisVolEnergie en andere projecten zoals “Ons Huis Verdient Het” wordt de particuliere markt klaar gemaakt voor de energie loze woning. Innovatie in energieopslag, afstemming en efficiëntie verbetering zijn echter voor een woning na het salderingstijdperk hard nodig.

Comment