Frank van Overbeeke is oprichter en directeur van EMforce. Hij is specialist op het terrein van vermogenselektronica, in het bijzonder voor toepassing in elektriciteitsnetten. Als expert is hij betrokken in de eerste projecten met PV en decentrale energie-opslag in Nederland. Naast zijn advieswerk ontwikkelt Frank ook zelf nieuwe producten voor deze markt.
Na zijn TU-studie Elektrotechniek in Delft en een promotie aan de Universiteit Twente deed Frank industriële ervaring op bij Holec in Ridderkerk en leerde hij de wereld van energiedistributie kennen als R&D manager bij ENECO. Sinds 2002 is hij zelfstandig adviseur. Naast de meeste netbeheerders heeft hij onder andere KEMA en Imtech als opdrachtgevers.


1. Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste succes/leerpunt/verbazingwekkende gebeurtenis geweest in deze periode?
Mijn eigen activiteiten op PV gebied zijn gestart toen ik 12 jaar geleden een aantal zonnepanelen op ons eigen dak installeerde. Enkele jaren daarvoor voorspelde een collega mij al dat er een moment zou komen dat PV systemen zo goedkoop zouden worden dat je ze gewoon bij de bouwmarkt kunt kopen. Al heeft het langer geduurd dan ik toen verwachtte, we zijn daar nu bijna aangeland en we zien nu particulieren investeren in systemen die een veelvoud produceren van hun momentane elektriciteitsverbruik, zeker overdag.

2. Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar?
De verdere kostendaling van PV maakt deze vorm van energie-opwekking voor steeds meer mensen aantrekkelijk. Ik verwacht dat de overheid de huidige salderingsregeling niet kan handhaven, omdat het lokale net overdag de opgewekte energie niet kan afvoeren. Er komen dus incentives voor particulieren om hetzij zelf, hetzij collectief-lokaal, energie op te slaan of onderling te verhandelen.

3. Wat zijn de belangrijkste lessen geleerd in de decentrale energie-opslag projecten die gekoppeld zijn aan PV, tot nu toe? Waar liggen de uitdagingen voor de nabije toekomst?
Bij mijn eigen projecten was altijd een grote hoeveelheid PV opwekking betrokken, maar eigenlijk als externe oorzaak. Er was al veel PV aanwezig in een distributienet, men constateerde problemen met een omgekeerde vermogensrichting bij de nettransformator met als gevolg een hoge netspanning bij de klanten. Energie-opslag werd achteraf als lapmiddel geïnstalleerd. Daarbij probeerden we tegelijkertijd ook andere problemen als netvervuiling op te lossen met het opslagsysteem.  De uitdaging voor de toekomst is om in één keer een integrale oplossing te bedenken. Zonder daarbij de individuele consument teveel te beknotten in zijn vrijheid om eigen keuzes te maken. Alle moeite die we gedaan hebben om eilandbedrijf mogelijk te maken heeft ons technisch een hoop geleerd, maar het ziet er nog niet naar uit dat je de extra kosten daarvan in Nederland geaccepteerd krijgt (daarvoor is de betrouwbaarheid van het openbare net te hoog).

Comment