Matthijs Hisschemöller heeft brede ervaring opgebouwd op het gebied van (milieu) beleid wetenschap. Zijn belangrijkste wetenschappelijke interesse is probleem-structuur in verschillende soorten van politieke processen en probleemstructurering door de articulatie van (verborgen) aannames in het beleidsargument. 
Zijn huidige werk richt zich op interactieve benaderingen van het verbeteren van beleid leren door de articulatie en de evaluatie van tegenstrijdige redeneringen te verbeteren. Hij is betrokken geweest bij verschillende participatieve integrated assessments, zoals Klimaat opties voor de lange termijn (COOL) en, meer recent de H2 Dialoog, het herstel van de regio Eemsmond in Nederland door middel van biomassa-gerelateerde industriële activiteiten (Costa Due), 50% emissiereducties voor Amsterdam Parkstad (ECOSTILER), het realiseren van een klimaatneutrale kantoorgebouw voor de gemeente Amsterdam (Diamond4Ever), de mogelijkheden voor energie uit biomassa (Biomass dialoog) en de ontwikkeling van een energiebeleid voor het eiland Curaçao.


1.  Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste  succes/leerpunt/verbazingwekkende gebeurtenis geweest in deze periode?
Bij de Vrije Universiteit, Instituut vr Milieuvraagstukken houd ik mij al sinds de jaren negentig bezig met klimaat en energiebeleid. Het meest verbazingwekkende aan dit beleid is natuurlijk dat iedereen in Nederland luid uitdraagt hoe belangrijk het is en er niettemin zo ontzettend weinig is gebeurd. Wij staan qua aandeel duurzaam nog altijd onderaan in Europa. Nederland produceert minder duurzame energie dan landen als Turkije en zelfs Wit-Rusland. Mijn belangrijkste leerpunt is dat om er wat van te maken wij anders moeten gaan denken over duurzame energie. PV is voor mij niet bijster interessant. Vanuit de energievrager is het van belang: hoe kom ik aan duurzame warmte, (eventueel koude) en stroom tegen de laagst denkbare kosten? In principe kunnen mensen vanuit hun huidige energierekening de verduurzaming van hun energievoorziening betalen. Op wijk niveau bestaat een enorme investeringsmacht. Mensen gooien klakkeloos duizenden euro’s per jaar weg aan energie, geld dat nooit terugkomt. Maar als je zelf duurzaam gaat produceren, zoals met zonPV, dan blijft het geld bij je. Dat is het grote winstpunt van decentrale lokale opwekking.

2.  Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar? 
Er hoeven maar enkele lokale initiatieven te zijn die aantonen dat verduurzaming van de energievoorziening op kleine schaal, met name wijkniveau, mogelijk is of vele andere zullen volgen. Veel hangt er van af of wij regering en parlement kunnen overtuigen om de vele obstakels die er nog zijn, bijv. in de aansluitkosten, weg te nemen. Mijn visie is dat er veel meer vanuit de vraag en veel minder vanuit het aanbod gedacht moet worden.

3.  Onlangs verscheen er een persbericht dat de overheid lokale zonne-energieprojecten juist blokkeert, hoe kijkt u hier tegenaan vanuit de postcoderoos business case van coöporatie De Ramplaan?
Wij hopen regering en parlement te overtuigen dat zij de obstakels die nu nog door departementen worden opgeworpen, gaan wegnemen. Er tekent zich een brede coalitie af waarin onder meer de netbeheerders en de gemeenten participeren. Mede gebaseerd op de problemen die wij ondervinden. Mocht het niet lukken om de decentrale productie van de grond te krijgen, dan voorzie ik een enorme terugslag, want veel mensen zullen dan ontmoedigd raken.

Comment