Eugene Peeters is eigenaar van P&H Adviseurs Bouw- en Vastgoed BV.


1.Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste succes geweest in deze periode?
Sinds 2008 heb ik mijn eigen adviesbureau, waarmee ik opdrachtgevers assisteer bij hun huisvestingvraagstukken. Mijn betrokkenheid van de initiatief fase tot en met de nazorg geeft mij de mogelijkheid om nauw betrokken te zijn bij de projecten en de opdrachtgevers van deskundig advies te voorzien. Een project waaraan ik heb meegewerkt was Venco Campus, een opdracht  die bijzonder was vanwege het feit dat de opdrachtgever een aantal (duurzame) ambities wilde koppelen aan zijn huisvestingvraagstuk. Op deze manier ben ik in contact gekomen met PV en heb ik meer kennis opgedaan op dit gebied. Ik ben zelf dus niet actief in de PV-markt. Eén van de successen die ik meegemaakt heb  in dit project was de mogelijkheid tot energieneutraal bouwen. We hebben dat gedaan door aan de voorkant de vraag naar energie te minimaliseren. Daarna hebben we de bouwkundige maatregelen toegepast. Door onder andere de gebouwschil luchtdicht uit te voeren met een Rc waarde = 7.36 en veel
daglicht vanuit het noorden toe te passen. De installaties zijn geminimaliseerd en de gebruikers bewust gemaakt van hun invloed. Zij kunnen per 6 werkplekken het comfort regelen. Dit met als resultaat dat een kleinere installatie nodig is en er bewuste en tevreden gebruikers zijn die invloed hebben op hun eigen omgeving. 

2. Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar?
Ik zie het er van komen dat gebouwen all-electric worden. Alle energie die een gebouw nodig heeft komt uit omzetting van energie uit de zon. Dat kan elektrisch zijn of warmte. Als mens hebben we niet meer nodig. De technieken om dat te realiseren zijn er, nu moeten we het alleen nog grootschalig gaan gebruiken en ervaring opdoen. Dat laatste is van belang. Om all-electric te worden zullen batterij technologie en smart-grids ontwikkeld moeten worden en een ander verdienmodel voor energieleveranciers en netwerkbeheerders. Deze zien op dit moment hun verdienmodel onder druk komen te staan en hebben geen duidelijk beeld waar het naar toe gaat. We zitten in een energietransitie en dat betekend veranderen en aanpassen. Je moet daar wel de tijd en gelegenheid voor krijgen. Ook zal de overheid de energiebelasting anders moeten vormgeven. Meer openheid, meer transparantie en meer gericht op duurzaam samenleven.

3. Wat zijn de belangrijkste lessen geleerd in dit project en wat zou een advies zijn voor andere bedrijven die overwegen een groot dakproject te realiseren?
Het zelf inkopen van alle onderdelen die nodig waren voor de installatie, samen met Alius Energy hebben mij laten beseffen dat duidelijkheid en transparantie essentieel zijn voor een goede samenwerking. De juiste planning, het beheer van installaties en correcte procesmatige verbeteringen gedurende het project hebben mij veel geleerd. Op het moment dat mensen bewust worden hoe ze (duurzaam) gebruik kunnen maken van de verschillende faciliteiten, zijn er ook kleinere installaties
nodig. Als advies zou ik dus mee willen geven om altijd eerst te kijken naar effeciëntie van gebruik van technieken, materialen en systemen.

Comment