Michel (1965) startte zijn carrière in 1994 bij Trenité Van Doorne, vervolgde zijn carrière bij Steins Bisschop Meijburg & Co. en is sinds 2002 partner bij Eversheds in de Praktijkgroep Ondernemingsrecht in Amsterdam. Hij voert een brede mededingingsrechtelijke en ondernemingsrechtelijke praktijk in de private en publieke sector met een speciale focus op energietransitie en innovatie. Michel heeft ruime ervaring met het adviseren van nationale en internationale cliënten met betrekking tot alle aspecten van in mededingings- en aanbestedingsrecht, ondernemingsrecht, contractenrecht en energierecht. Hij staat regelmatig gemeentes en provincies bij alsmede afval-en energiebedrijven, instellingen in de gezondheidszorg en woningcorporaties.


1. Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste succes/leerpunt/verbazingwekkende gebeurtenis geweest in deze periode?
Mijn eerste advies over zon dateert van 1999. De omslag van centrale naar decentrale opwekking van energie is de laatste jaren in een versnelling gekomen. Dat geldt ook voor de bewustwording van de noodzaak om een energietransitie van fossiele bronnen naar hernieuwbare bronnen te realiseren. 

2. Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar?
In alle toekomst scenario’s speelt zonne energie een centrale rol in onze toekomstige energievoorziening. Op dit moment maken we een enorme groei mee voor PV in de bebouwde omgeving met name de particulieren. Ook zullen grotere installaties worden gerealiseerd, veelal met hulp van provinciale en gemeentelijke subsidies. De postcoderegeling kan dit versterken.

3. Ziet u de afgelopen jaren een positieve of een negatieve trend in wetgeving aangaande zonne-energie? 
Dat ligt er aan over welke wetgeving je het hebt. De SDE+ is te beperkt beschikbaar voor zonne-energie. De salderingsregeling werkt heel goed voor kleinverbruikers. Voor collectieve installaties valt nog te bezien of de postcoderegeling voldoende effect sorteert. Over knelpunten in de energiewetgeving voor zonne energie wordt constructief nagedacht door de wetgever en
toezichthouder. Schermutselingen rondom fiscale behandeling van ontzorgconstructies zijn minder positief.

1 Comment