Mijn passie voor zonne-energie is ontstaan vanuit de techniek en ontwikkeling toen ik in 2000 mijn eerste zonnecel maakt in het laboratorium. Het wonder van zonlicht dat via middel van een glasplaat met een dun laagje “zand” erop de wasmachine laat draaien, je melk kan koelen of je mobiel oplaadt. We staan aan het begin van een nieuw tijdperk. Binnen 20 jaar maakt iedereen gebruik van (eigen) groene opgewekte zonnestroom vanaf het eigen dak of uit de buurt. Zonne-energie wordt net zo gewoon als het gebruik van een smart-phone. Ik wil met mijn kennis, expertise en kwaliteiten bijdragen aan deze energietransitie. 
De rode draad in mijn werkwijze is de verbinding tussen twee polen: Ik weet van de details en de techniek en vertaal dit voor een leek. Ik bescherm de belangen van organisaties en investeerders en maak het bruikbaar voor de installateurs en leveranciers. Ik sta met twee benen in deze tijd en stuur ontwikkelingen voor de toekomst.


1. Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste succes/leerpunt/verbazingwekkende gebeurtenis geweest in deze periode?

Sinds 2001 ben ik werkzaam in de zonne-energie. Mijn werkzaamheden waaieren breed uit van R&D en productontwikkeling tot installatie van stand alone systemen in rurale gebieden tot projectadvisering van 100MW plants. In mijn proefschrift 2006 beschrijf en voorspel ik dat structuren met lengte en breedte afmetingen vergelijkbaar aan de golflengte van het licht in combinatie met het plasmon effect het zonlicht tot optimale lighttrapping in de zonnecel leidt. Prof. Atwater en Prof. Polman weten in 2010 dit soort structuren fysiek te maken. In 2012 is mijn artikel uit 2006 hierover in Journal of Applied Physics one of the most downloaded articles*.

*JAP and AIP congratulated on 19-06-2012: "Understanding light trapping by light scattering textured back electrodes in thin film n-i-p type silicon solar cells." is one of Journal of Applied Physics' most downloaded articles.

2. Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar?

De PV markt in NL is en blijft een markt met veel concurrentie. PV-installateurs en leveranciers zullen moeilijk hun hoofd boven water houden. Marges zijn en blijven klein. Trends:

  • De Goedkoopste Aziatische producten (modules en omvormers) zullen in Nederland zeer in trek blijven. Installateurs zullen zich proberen te onderscheiden met de extra zaken van een installatie. Bv monitoringstools, opbrengstgaranties e.d.

  •  Het aantal particulieren met goed dak en geld beschikbaar en de wil voor duurzaam verzadigd. We moeten nieuwe particulieren weten te bereiken.

  •  Coöperaties met zonne-energie opwekking raken in trek. Niet toe te schrijven aan de fiscale kortingsregeling, maar eerder aan het momentum dat door het energieakkoord gecreëerd is in de samenleving en andere haalbare business cases voor zon.

3. 10.000 huurwoningen met PV voorzien is uiteraard een geweldige prestatie! Wat is er, met deze ervaring, volgens u nodig om dit uit te rollen naar de meer dan 2 miljoen woningen die in Nederland in het bezit zijn van woningcorporaties?

Er is geen goede oplossing voor meergezinswoningen in hoge flats. We hebben een beter alternatief nodig voor eigen zonopwekking in de nabijheid.

Daarnaast hebben huurders geen geld voor investering en momenteel de woningcorporaties vanwege hoge heffingen ook niet. Ontzorging via derde partijen zal bij vele huurders niet groots omarmt worden want het voordeel van de huurder is vaak nog te klein.

Willen wij 2 miljoen huurders bereiken dan moeten:

1)      Woningcorporaties meer eigen geld reserveren voor verduurzaming door opwekking.
2)      Woningcorporaties de ruimte krijgen om via coöperatieve opwekking in de nabijheid voor hun huurders te investeren.
3)      De fiscale kortingsregeling ombouwen naar een simpele SDE+ voor coöperaties of salderen op ander dak toestaan.
4)      Zeer goedkope zonleningen voor huurders opgezet worden. Zoals in sommige gemeentes dat kopers via SVN bv slechts 1.5-2% rente betalen.

 

1 Comment