Sinds 2007 houd ik mij bezig met energie en duurzaamheid. Na mijn studie natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Leiden werkte ik vier jaar als consultant bij adviesbureau DWA en hield me bezig met beleidsadvies voor gemeenten, provincies en woningcorporaties. Ook zette ik toen de eerste stappen in de wereld van zonne-energie, wet- en regelgeving rondom decentrale duurzame energieopwekking, subsidies en maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In 2011 maakte ik de overstap naar de Tweede Kamer en ging ik aan de slag als beleidsmedewerker bij de CDA-fractie. Mijn portefeuille bestond uit de onderwerpen energie, duurzaamheid en milieu. Als beleidsmedewerker adviseerde ik de Kamerleden bij het schrijven van inbrengen, visies en moties.
In 2013 besloot ik mijn eigen adviesbureau te starten: Buro Bontenbal. Mijn opgedane kennis en ervaring wil ik inzetten bij het adviseren van overheden, bedrijven, woningcorporaties en andere organisaties.


1. Sinds wanneer bent u actief op PV gebied en wat is uw grootste verbazingwekkende gebeurtenis geweest in deze periode?

In 2007, na mijn studie natuurkunde aan de Universiteit Leiden, ging ik aan de slag bij een adviesbureau en maakte ik de eerste berekeningen op het gebied van zonnestroominstallaties. Twee zaken hebben me sindsdien steeds verbaasd en blijven me nog altijd verbazen. In de eerste plaats de snelle ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie. De rek in technologieën, rendementen en kostprijsdalingen is er nog lang niet uit. In de tweede plaats blijf ik me verwonderen over het krakkemikkige stimuleringsbeleid van zonne-energie door de Nederlandse overheid.

2. Wat is uw visie op de toekomst van de PV markt in Nederland en wat ziet u als belangrijkste trends voor de komende drie jaar?

In Nederland zal zonne-energie de komende jaren een forse groei doormaken, afgaande op wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien. Maar deze groei zal voor een belangrijk deel afhangen van het stimuleringsbeleid van de overheid.

3. Welke veranderingen verwacht u binnen de salderingsregeling in de komende jaren en wat zou, in uw ogen, de beste oplossing rond de regeling zijn?

De komende drie jaren zie ik de salderingsregeling nog niet worden aangepast, maar daarna acht ik het mogelijk. Ik vind een aanpassing gewenst. De salderingsregeling moet (alsnog) vervangen worden door een vast invoedingstarief. Ik denk dat dit kan en ook nodig is om de sector de komende jaren in Nederland verder te laten groeien. Ik weet dat er veel tegenstand tegen aanpassing is, maar ik denk dat de sector er goed aan zou doen na te denken over een invoedingstarief en deze actief te bepleiten in Den Haag. Doet zij dat niet en blijft ze defensief reageren, dan krijgt ze een aanpassing voor de kiezen die (nog) minder gunstig is.

 

Comment